«credibility» на румынском

EN

«credibility» перевод на румынский

volume_up
credibility {имя существительное}

EN credibility
volume_up
{имя существительное}

credibility (также: credibleness, cred)
Stopping this haemorrhage is a question of consistency and credibility.
Stoparea acestei hemoragii este o chestiune de coerenţă şi credibilitate.
Without scientific credibility, another disaster will be waiting for us in Mexico.
Fără credibilitate ştiinţifică, ne aşteaptă un nou dezastru în Mexic.
The financial sector needs this kind of credibility to finance the economy.
Sectorul financiar are nevoie de acest gen de credibilitate pentru a finanţa economia.

Синонимы (английский) для "credibility":

credibility

английские примеры использования для "credibility"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishStrengthening the European Union's military credibility is, however, indispensable.
Întărirea credibilităţii militare a Uniunii Europene este, totuşi, indispensabilă.
EnglishThe EU must maintain its consistent message so as not to lose its credibility.
UE trebuie să își păstreze coerența discursului, pentru a nu-și pierde credibilitatea.
EnglishIt is important, not just for legal certainty, but also for market credibility.
Este important nu numai pentru certitudinea juridică, ci și pentru credibilitatea pieței.
EnglishI have a major problem with the credibility of the Swedish Presidency of the Council.
Am o problemă majoră cu credibilitatea Preşedinţiei suedeze a Consiliului.
EnglishWhat is at stake here is our credibility and the credibility of the European Union.
Ceea ce este în joc aici este credibilitatea noastră şi credibilitatea Uniunii Europene.
EnglishIt is also a vital step towards restoring the European Union's credibility.
Ea este și un pas vital spre restabilirea credibilității Uniunii Europene.
EnglishSo let us look at the credibility of this crusade against tax havens.
Deci să analizăm credibilitatea acestei cruciade împotriva paradisurilor fiscale.
EnglishThis will be crucial for the credibility of our Presidency programme.
Acest lucru este esențial pentru credibilitatea programului Președinției noastre.
EnglishIn this regard, the credibility of the European Union has been at stake for some time.
În acest sens, credibilitatea Uniunii Europene este în joc de ceva vreme.
EnglishI ask you to support this amendment in order to keep your credibility.
Vă solicit sprijinirea acestui amendament, pentru a vă păstra credibilitatea.
EnglishMaintaining the Ecolabel certification scheme's credibility requires:
Menţinerea credibilităţii sistemului de certificare prin eticheta ecologică impune:
EnglishThis will only undermine the EU's credibility in the eyes of millions of citizens.
Acest lucru nu ar face decât să submineze credibilitatea UE în ochii a milioane de cetăţeni.
EnglishOur credibility and our ability to be an effective partner depend on this.
Credibilitatea şi capacitatea noastră de a fi un partener eficient depind de acest lucru.
EnglishTo be a cohesive force, the European Union must have credibility.
Uniunea Europeană trebuie să fie credibilă pentru a putea fi o forță de coeziune.
EnglishThese are issues for which we are going to need the authorities and their credibility.
Acestea sunt chestiuni pentru care vom avea nevoie de autorități și de credibilitatea lor.
EnglishAt stake, however, is the credibility of the conclusions of the investigation.
În joc, totuşi, se află credibilitatea concluziilor investigaţiei.
EnglishIt is imperative, for its credibility, that it starts taking action now.
Este esenţial, pentru credibilitatea sa, ca acesta să înceapă să întreprindă măsuri acum.
EnglishThis is because it undermines the credibility of the EU as a whole.
Acest lucru se datorează faptului că subminează credibilitatea UE ca întreg.
EnglishCredibility means, first of all, adherence to our values and principles.
Credibilitatea înseamnă, înainte de toate, respectarea valorilor și principiilor noastre.
EnglishYet the EU also needs to keep up its credibility and commitment.
Cu toate acestea, UE mai trebuie să-şi menţină credibilitatea şi angajamentul.