«creativity» на румынском

EN

«creativity» перевод на румынский

volume_up
creativity {имя существительное}

EN creativity
volume_up
{имя существительное}

creativity
We must tackle these problems together, with determination and creativity.
Trebuie să abordăm aceste probleme împreună, cu determinare şi creativitate.
With a little bit of creativity, there are other sources.
Cu puţină creativitate putem identifica alte surse.
We have a wealth of culture and creativity in Europe which needs to be fostered and developed.
Avem foarte multă cultură și creativitate în Europa, care trebuie stimulate și dezvoltate.

Синонимы (английский) для "creativity":

creativity

английские примеры использования для "creativity"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishCreativity requires stimulation and development from the earliest years of life.
Creativitatea necesită stimulare şi dezvoltare încă din primii ani de viaţă.
EnglishI consider the development of creativity right from birth to be a very important aspect.
Consider că dezvoltarea creativității chiar de la naștere este un aspect foarte important.
EnglishSubject: Evaluation of creativity, innovation and technological development in Member States
Subiect: Evaluarea creativităţii, inovaţiei şi dezvoltării tehnologice în statele membre
EnglishArtistic education is a vector of well-being, creativity and social integration.
Educaţia în domeniul artei este un indicator al stării de bine, al creativităţii şi al integrării sociale.
EnglishIt encourages competition, increases competitiveness, and stimulates innovation and creativity.
Ea încurajează concurența, crește competitivitatea și stimulează inovația și creativitatea.
EnglishWhat we do have is our intelligence, our creativity and the ideas that are born on this continent.
Are doar inteligența, creativitatea și ideile populației sale, născute pe acest continent.
EnglishInnovation and creativity are known to be factors in growth.
Inovarea și creativitatea sunt considerate drept factori de creștere.
English2009 is the European Year of Creativity and Innovation.
Anul 2009 este anul european al creativității și inovării.
EnglishCreativity and culture are values of the European Union which we have strengthened and have to maintain.
Creativitatea și cultura sunt valori ale Uniunii Europene pe care le-am consolidat și trebuie să le păstrăm.
EnglishThe European year of creativity and innovation begins.
EnglishI think it is crucial to protect creativity from theft, for that is what piracy and counterfeiting really is.
Consider că este fundamental să protejăm creația de furt, deoarece asta înseamnă pirateria și contrafacerea.
EnglishThe EU must dare to reward - not punish - courage, entrepreneurship, curiosity and creativity.
UE trebuie să îndrăznească să recompenseze - nu să pedepsească - curajul, spiritul întreprinzător, curiozitatea și creativitatea.
EnglishA Europe in which creativity is harnessed and the dignity of each citizen is protected for the common good.
O Europă în care creativitatea este valorificată, iar demnitatea fiecărui cetăţean este protejată pentru binele comun.
EnglishIn other words, poets, songwriters, composers, producers and everyone involved in creativity in general.
Cu alte cuvinte, poeţii, textierii, compozitorii, producătorii şi toţi cei ce lucrează într-un domeniu ce ţine de creaţie.
English2009 is the year of innovation and creativity.
EnglishWhile it is not possible to restrict creativity, it is possible to negatively influence people's willingness to create.
Deși creativitatea este imposibil de restricționat, disponibilitatea oamenilor de a crea poate fi influențată negativ.
EnglishFor its part, the European Parliament must become more actively involved in promoting creativity as a driving force for innovation.
La rândul său, Parlamentul European trebuie să se implice activ în promovarea creativităţii ca motor al inovării.
EnglishIs it not too simplistic to argue that creativity and the creative desire are directly linked to the duration of protection?
Nu este oare prea simplist să argumentăm că creativitatea şi dorinţa de creaţie sunt direct legate de durata protecţiei?
EnglishInnovation, creativity, employability are topics that are really important for all of us in the European Union.
Inovarea, creativitatea, capacitatea de inserție profesională sunt subiecte care sunt cu adevărat importante pentru noi toți în Uniunea Europeană.
EnglishScholarly curiosity and scholarly creativity likewise cannot be planned: this movement has proved that once again.
Curiozitatea ştiinţifică şi creativitatea academică, la rândul lor, nu pot fi planificate: această mişcare a demonstrat încă o dată acest lucru.