«to close in» на румынском

EN

«to close in» перевод на румынский

EN to close in
volume_up
{глагол}

to close in (также: to accost, to advance, to approach, to draw close)
volume_up
a se apropia {возвр. глаг.}
It is the opportunity for people to actually get close to Parliament and learn how it can be useful.
Este oportunitatea pentru oameni de a se apropia realmente de Parlament şi de a învăţa cum acesta poate fi util.

варианты переводов в англо-румынском словаре

close имя существительное
close прилагательное
close наречие
Romanian
to close глагол
in наречие
in глагол
Romanian
in предлог
in междометие
Romanian

английские примеры использования для "to close in"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishClearly, the free trade agreement with South Korea is close to being concluded.
Evident, acordul de liber schimb cu Coreea de Sud este aproape de a fi încheiat.
EnglishClose all other media programs that might be using the codec, and then try again.
Închideți toate programele media care utilizează codecul, apoi încercați din nou.
EnglishIf you close the program, but the file still won't delete, restart your computer.
Dacă închideți programul, dar fișierul tot nu se va șterge, reporniți computerul.
EnglishWe need a close partnership with the Commission, but we do not need collusion.
Avem nevoie de o colaborare strânsă cu Comisia, dar nu avem nevoie de coluziune.
EnglishClose any desktop apps you have open – this will prompt you to save your work.
Închideți aplicațiile desktop deschise - vi se va solicita să vă salvați munca.
EnglishLet us hope that it will be a step towards a social Europe close to the people.
Să sperăm că acesta va fi un pas către o Europă socială apropiată de cetăţeni.
EnglishTake a close look at the service and you find that it does not need more money.
Priviți cu atenție serviciul și veți constata că acesta nu necesită mai mulți bani.
EnglishClose all other media programs that are using the decoder, and then try again.
Închideţi toate programele media care utilizează decodorul, apoi încercaţi din nou.
EnglishThe mechanism should now be brought as close as possible to EU institutions.
În prezent, mecanismul ar trebui adus cât mai aproape posibil de instituțiile UE.
EnglishThe catching sector as a whole will have profits close to zero or even worse.
Sectorul prinderii în general va avea profituri aproape de zero sau chiar mai rău.
EnglishClose any desktop apps you have open—this will prompt you to save your work.
Închideți aplicațiile desktop deschise - vi se va solicita să vă salvați munca.
EnglishClose the keyboard by tapping outside the text box or by using the keyboard icon.
Închideți tastatura atingând în afara casetei text sau folosind pictograma tastatură.
EnglishI do not wish to close them, but I do hope that we are able to do so at some point.
Nu doresc să le închid, însă sper să putem face acest lucru la un moment dat.
EnglishHe has drafted a sound report in close cooperation with the shadow rapporteurs.
A elaborat un raport solid, în strânsă cooperare cu raportorii alternativi.
EnglishThe authors of the strategy mention the need for close cooperation with Russia.
Autorii strategiei menţionează necesitatea unei strânse cooperări cu Rusia.
EnglishI will close with the words of my late countryman Mr Justice Asprey: 'Reform?
Voi încheia cu cuvintele regretatului meu concetăţean, dl Justice Asprey: "Reformă?
EnglishThis agreement brought to a close a complicated dispute, lasting almost two decades.
Acest acord pune capăt unui litigiu complex, care durează de aproape două decenii.
EnglishTo close, Mr Delors said that no one can fall in love with the internal market.
Pentru a încheia, dl Delors a spus că nimeni nu se poate îndrăgosti de piața internă.
EnglishThe EU must provide close support and assistance for this stabilisation process.
UE trebuie să furnizeze sprijin şi asistenţă fermă pentru acest proces de stabilizare.
EnglishIt is almost as though the Commission were tempted to close the deal at any cost.
Aproape că se poate spune că Comisia a fost tentată să încheie acordul cu orice preţ.