«well, well» на польском

EN

«well, well» перевод на польский

volume_up
well, well {межд.}

EN well, well
volume_up
{междометие}

1. разговорный

well, well
volume_up
takie buty {межд.} [разговор.]

варианты переводов в англо-польском словаре

well имя существительное
well прилагательное
well наречие
Polish
well междометие
Polish
well
Polish
to well глагол

английские примеры использования для "well, well"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishNow this is a very well-observed and well-established notion for behavior change.
To wszystko zostało zaobserwowane i udowodnione w kontekście zmiany zachowań.
EnglishFor that reason, every document we adopt must be well thought out and well balanced.
Z tego powodu każdy dokument, który przyjmujemy musi być dobrze przemyślany i wyważony.
EnglishIt is, as you would expect from Mr Arif, a well-argued and well-balanced report.
Jest to, jak można się spodziewać po panu Arifie, dobrze uargumentowane i wyważone sprawozdanie.
EnglishThis agreement, however, needs to be well put together, well negotiated and ambitious.
Porozumienie to trzeba jednak dobrze przygotować, dobrze wynegocjować. Musi ono być ambitne.
EnglishHe has also noted that the negotiation of this agreement was not conducted very well, or well enough.
Zauważono również, że negocjacje w sprawie tej umowy nie przebiegały prawidłowo.
EnglishWithout it, you might as well say, 'Oh well, fishermen today do not want to do anything!'
Bez niej moglibyście równie dobrze powiedzieć: "w porządku, rybacy nie chcą nic dziś robić!”.
EnglishIt is precisely in this area that we need a well-considered and well-prepared European policy.
To właśnie w tym obszarze potrzebujemy rozważnej i dobrze przygotowanej polityki europejskiej.
English“At the age of six, they all speak German well and are well-equipped with the skills they need for school.”
„Wszystkie sześciolatki dobrze mówią po niemiecku i są gotowe, by pójść do szkoły”.
EnglishI think what we'll do is we'll see a successful, very successful, private space flight industry.
Myślę, że uda nam się zobaczyć odnoszącą sukcesy, prawdziwe sukcesy, prywatną branżę lotów kosmicznych.
EnglishAll's well that ends well, as we say in Germany?
Zatem, jak mówimy w Niemczech, wszystko dobre, co się dobrze kończy?
EnglishThey thought, "Well, we'll try 55 volts, two-tenths of a second.
EnglishThis is the perfect time to have well-targeted, well-prepared proposals and take them through.
Teraz mamy dobry moment, by przedstawić dobrze ukierunkowane i dobrze przygotowane wnioski oraz ich realizację.
English(Laughter) When the male brain works well, it works extremely well.
EnglishI should like to conclude by thanking Mr Lechner for a well-considered and well-prepared report.
Na koniec pragnę pogratulować sprawozdawcy panu Lechnerowi bardzo dobrze przygotowanego i wyważonego sprawozdania.
EnglishElderly INVANZ works well and is well tolerated by most older and younger adult patients.
Wiek podeszły INVANZ jest zarówno skuteczny, jak i dobrze tolerowany u większości starszych i młodszych pacjentów dorosłych.
EnglishThey just thought, "Well, we'll give a course of 10.
EnglishDoes that mean that all's well that ends well?
EnglishIt was a tough dossier, but I hope that tomorrow we will be able to say: 'all's well that ends well'.
To był trudny dokument, ale mam nadzieję, że jutro będziemy mogli powiedzieć: "wszystko dobre, co się dobrze kończy”.
EnglishLastly, transparency and the guarantee of well-managed and well-administered frequency allocations.
Na koniec, przejrzystość i gwarancja dobrze zarządzanego i dobrze administrowanego systemu przydzielania częstotliwości.
EnglishWe actually had to operate on three discrete sites, all of them well, well smaller than the size of the building.
Właściwie to musieliśmy operować na trzech odrębnych placach, wszystkie były mniejsze od rozmiaru samego budynku.