«we dropped» на польском

EN

«we dropped» перевод на польский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "we dropped" в контексте.

варианты переводов в англо-польском словаре

we местоимение
Polish
to drop глагол
drop имя существительное

английские примеры использования для "we dropped"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishI still regret the fact that we dropped the 50% objective.
EnglishAnnex 3 has been dropped, which we regret.
EnglishWe began to counter-proliferate, and we dropped the number of nuclear warheads in the world to about a total of 21,000.
Zaczęliśmy przeciwdziałać rozwojowi broni atomowej i zmniejszyliśmy liczbę głowic jądrowych na świecie do około 21 tysięcy.
EnglishWe dropped them gently in.
EnglishI think it is quite correct that we dropped the rapporteur's first proposal to cap or to restrict the number of parliamentary questions that could be asked.
Sądzę, że dobrze zrobiliśmy, omawiając pierwszą propozycję posła sprawozdawcy, żeby określić lub ograniczyć dopuszczalną liczbę pytań parlamentarnych.
EnglishWe had a few nuclear weapons, two of which we dropped on Japan, in Hiroshima, a few days later in Nagasaki, in August 1945, killing about 250,000 people between those two.
Posiadaliśmy kilka broni nuklearnych, z których dwie zrzuciliśmy w Japonii na Hiroszimę i dwa dni później na Nagasaki w sierpniu 1945 roku, uśmiercając łącznie około 250 tysięcy ludzi.

Другие слова

English
  • we dropped

Больше в англо-русском словаре.