«twigs» на польском

EN

«twigs» перевод на польский

volume_up
twigs {мн.ч.}
volume_up
to twig {глаг.}
volume_up
twig {имя существительное}

EN twigs
volume_up
{множественное число}

twigs
volume_up
gałązki {ж.р., мн.ч.}
twigs
volume_up
pręty {ж.р., мн.ч.}
twigs (также: switches)
volume_up
rózgi {ж.р., мн.ч.}

Синонимы (английский) для "twig":

twig

английские примеры использования для "twigs"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

Englishhe cropped off the topmost of the young twigs thereof, and carried it unto a land of traffic; he set it in a city of merchants.
Wierzch młodocianych latorośli jego ułamał, i zaniósł go do ziemi kupieckiej, a w mieście kupieckiem położył go.
EnglishI multiplied them by the number of twigs per branch and the number of branches per tree and then divided that by the number of minutes per year.
Pomnożyłam je przez liczbę gałązek na gałęzi, i liczbę gałęzi na drzewie, po czym podzieliłam przez liczbę minut w roku.
EnglishThe choreographer, Toby Sedgwick, invented a beautiful sequence where the baby horse, which was made out of sticks and bits of twigs, grew up into the big horse.
Choreograf, Toby Sedgwick, wymyślił piękną scenę, gdzie źrebiątko wykonane z patyków i kawałków gałązek wyrosło na wielkiego konia.
EnglishAnd so simply by shifting our perspective from a single trunk to the many dynamic twigs, we are able to see that trees are not simply static entities, but rather extremely dynamic.
Przenosząc uwagę z jednego pnia na wiele dynamicznych gałązek, widzimy, że drzewa nie są statyczne, lecz wyjątkowo dynamiczne.
EnglishTrees are rooted in the ground in one place for many human generations, but if we shift our perspective from the trunk to the twigs, trees become very dynamic entities, moving and growing.
Są zakorzenione w miejscu przez wiele ludzkich pokoleń. ~~~ Ale gdy zmienić perspektywę z pnia na gałęzie drzewa nabierają dynamiki, ruszają się i rosną.