EN trim
volume_up
{имя существительное}

1. общее

trim (также: piping, trimming)
volume_up
lamówka {ж.р.}
trim (также: finish, finishing, edit, detail work)
volume_up
wykończenie {ср.р.}
We took off all the visible hardware and trim that was kind of doing the country cabin thing.
Usunęliśmy całe wyposażenie i wykończenie, które dawało efekt wiejskiej chaty.
trim
volume_up
przycięcie {ср.р.}
trim

2. "to be in (good) trim"

trim (также: condition, form, mold, pattern)
volume_up
forma {ж.р.}

3. навигация

trim
volume_up
trym {м.р.}

Синонимы (английский) для "trim":

trim

английские примеры использования для "trim"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIt may have its good aspects, but I do not know if it is right to trim down the initiatives at that stage.
Może ona mieć swoje dobre strony, ale nie wiem czy wskazane jest ograniczanie inicjatywy na tym etapie.
EnglishIt is not only Member States who must make cuts, then; the EU should also trim down its public funds and spend these in a more targeted manner.
Wydatki powinny zatem ograniczyć nie tylko państwa członkowskie; swoje środki publiczne ograniczyć powinna także UE i wydawać je w bardziej ukierunkowany sposób.
EnglishWe need clearer labels to indicate where animal products are used to make a garment, in particular, in the case of fur and fur trim.
Potrzebujemy bardziej szczegółowych etykiet, które zawierałyby informacje, czy do wykonania elementów garderoby użyto produktów pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza futer i włosia.