«throne» на польском

EN

«throne» перевод на польский

volume_up
throne {имя существительное}
PL

EN throne
volume_up
{имя существительное}

throne
volume_up
tron {м.р.}
Sądziłeś, że wolę kobietę ponad mój tron?
The teenage king of Bhutan was also a curious man, but this was back in 1972, when he ascended to the throne two days after his father passed away.
Nastoletni król Bhutanu był ciekawym człowiekiem, W 1972 objął tron W 1972 objął tron w dwa dni po śmierci ojca.

Синонимы (английский) для "throne":

throne

английские примеры использования для "throne"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishJehovah hath established his throne in the heavens; And his kingdom ruleth over all.
Pan na niebiosach utwierdził stolicę; a królestwo jego nad wszystkimi panuje.
EnglishMoreover the king made a great throne of ivory, and overlaid it with the finest gold.
Uczynił także król stolicę wielką z kości słoniowej, i powlókł ją szczerem złotem.
EnglishThe king that faithfully judgeth the poor, His throne shall be established for ever.
Króla, który sądzi uciśnionych według prawdy, stolica jego na wieki utwierdzona będzie.
EnglishHe shall build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom for ever.
On zbuduje dom imieniowi memu, a Ja utwierdzę stolicę królestwa jego aż na wieki.
Englishbut I say unto you, swear not at all; neither by the heaven, for it is the throne of God;
Ale Ja wam powiadam, abyście zgoła nie przysięgali, ani na niebo, gdyż jest stolicą Bożą;
EnglishShall the throne of wickedness have fellowship with thee, Which frameth mischief by statute?
Izali z tobą towarzyszy stolica nieprawości tych, którzy stanowią krzywdę miasto prawa?
EnglishFor thou hast maintained my right and my cause; Thou sittest in the throne judging righteously.
Że się obrócili nieprzyjaciele moi na wstecz: upadli i poginęli od obliczności twojej.
EnglishThy throne is established of old: Thou art from everlasting.
Utwierdzona jest stolica twoja przed wszystkiemi czasy; tyś jest od wieczności.
EnglishAnd Solomon sat upon the throne of David his father; and his kingdom was established greatly.
A tak Salomon usiadł na stolicy Dawida ojca swego, i zmocniło się bardzo królestwo jego.
Englishand I will set my throne in Elam, and will destroy from thence king and princes, saith Jehovah.
I postawię stolicę moję między Elamczykami, a wytracę stamtąd króla i książąt, mówi Pan.
EnglishAnd he that sweareth by the heaven, sweareth by the throne of God, and by him that sitteth thereon.
I kto przysięga na niebo, przysięga na stolicę Bożą, i na tego, który siedzi na niej.
EnglishRighteousness and justice are the foundation of thy throne: Lovingkindness and truth go before thy face.
Ramię twoje mocne jest; można jest ręka twoja, a wywyższona jest prawica twoja.
EnglishClouds and darkness are round about him: Righteousness and justice are the foundation of his throne.
Obłok i ciemność około niego; sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy jego.
EnglishTake away the wicked [from] before the king, And his throne shall be established in righteousness.
Odejm niezbożnika od oblicza królewskiego, a umocni się w sprawiedliwości stolica jego.
EnglishThy throne, O God, is for ever and ever: A sceptre of equity is the sceptre of thy kingdom.
Strzały twoje ostre; od nich narody pod cię upadną, a serce nieprzyjaciół królewskich przenikną.
EnglishIt is an abomination to kings to commit wickedness; For the throne is established by righteousness.
Obrzydliwością jest królom czynić niezbożność; bo sprawiedliwością stolica umocniona bywa.
EnglishAnd I will fasten him as a nail in a sure place; and he shall be for a throne of glory to his father's house.
I wbiję go jako gwóźdź na miejscu pewnem, a będzie stolicą chwały domu ojca swego.
EnglishHe incloseth the face of his throne, And spreadeth his cloud upon it.
Zatrzymuje stolicę swoję, rozpostarłszy nad nią obłok swój.
EnglishHe shall build me a house, and I will establish his throne for ever.
EnglishBut king Solomon shall be blessed, and the throne of David shall be established before Jehovah for ever.
Ale król Salomon błogosławiony, stolica Dawidowa będzie utwierdzona przed Panem aż na wieki.