«thou» на польском

EN

«thou» перевод на польский

volume_up
thou {мест.}
EN

thou {местоимение}

volume_up
1. устаревший
thou (также: you, ye, thee)
volume_up
ty {мест.}
Behold, thou art fair, my love; Behold thou art fair; Thine eyes are [as] doves.
O jakoś ty piękna, przyjaciółko moja, o jakoś ty piękna
Then call thou, and I will answer; Or let me speak, and answer thou me.
Potem zawołaj mię, a ja tobie odpowiem; albo ja niech mówię, a ty mnie odpowiedz.
Thou also shalt be drunken; thou shalt be hid; thou also shalt seek a stronghold because of the enemy.
Takżeć i ty opojona będziesz, i skryć się musisz, i ty szukać będziesz pomocy przeciwko nieprzyjacielowi.
thou (также: you, ye, thy)
volume_up
pan {мест.}
And he arose and went to Eli, and said, Here am I; for thou calledst me.
Tedy zrozumiał Heli, że Pan wołał pacholęcia.
For thou, Jehovah, art most high above all the earth: Thou art exalted far above all gods.
Albowiemeś ty Pan najwyższy na wszystkiej ziemi, a bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów.
I will lay thy cities waste, and thou shalt be desolate; and thou shalt know that I am Jehovah.
Miasta twoje w spustoszenie obrócę, że będziesz spustoszona, i dowiesz się, żem Ja Pan.
thou (также: you, ye)
volume_up
wy {мест.}
If I have said to corruption, Thou art my father; To the worm, [Thou art] my mother, and my sister;
Do dołu rzekę: Ojcem moim jesteś; a do robaków: Wy jesteście matką moją, i siostrą moją.
But thou art a God ready to pardon, gracious and merciful, slow to anger, and abundant in lovingkindness, and forsookest them not.
Lecz ty, o Boże miłościwy, łaskawy, i miłosierny, nieskwapli wy, i wielkiego miłosierdzia
say ye of him, whom the Father sanctified and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am [the] Son of God?
A mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, żem rzekł: Jestem Synem Bożym?
thou (также: you, your, ye, thy)
but rise, and enter into the city, and it shall be told thee what thou must do.
A Saul drżąc i bojąc się, rzekł: Panie
And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto the upon the waters.
A odpowiadając mu Piotr rzekł: Panie
And let the congregation of the peoples compass thee about; And over them return thou on high.
Powstańże Panie
thou (также: you, ye)
But shouldest thou marry, thou hast not sinned; and if a virgin marry, she hath not sinned.
A jeźlibyś się ożenił, nie zgrzeszyłeś; jeźliby też panna szła za mąż, nie zgrzeszyła; wszakże utrapienie w ciele takowi mieć będą; lecz ja was szanuję.
And he said, Thou shalt no more rejoice, O thou oppressed virgin daughter of Sidon: arise, pass over to Kittim; even there shalt thou have no rest.
I rzekł: Już się nie będziesz więcej weseliła, ty zgwałcona panno, córko Syońska
Go up into Gilead, and take balm, O virgin daughter of Egypt: in vain dost thou use many medicines; there is no healing for thee.
Wstąp do Galaad, a nabierz soku balsamowego, panno, córko Egipska

английские примеры использования для "thou"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishHast thou not heard how I have done it long ago, and formed it of ancient times?
Izażeś nie słyszał, żem to z dawna uczynił, i ode dni starodawnych to sprawił?
EnglishAnd he said unto Jehoshaphat, Wilt thou go with me to battle to Ramoth-gilead?
Przetoż rzekł do Jozafata: Pociągnieszże ze mną na wojnę przeciwko Ramot Galaad?
EnglishAll thy commandments are faithful: They persecute me wrongfully; help thou me.
Wszystkie przykazania twoje są prawdą; bez przyczyny mię prześladują; ratujże mię.
EnglishBut thou hast cast off and rejected, Thou hast been wroth with thine anointed.
Jako miesiąc będzie utwierdzone na wieki, i jako świadkowie na niebie godnowierni.
EnglishAnd a second like [unto it] is this, Thou shalt love thy neighbor as thyself.
A wtóre podobne jest temuż: Będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie.
EnglishFor thou shalt be a witness for him unto all men of what thou hast seen and heard.
Albowiem mu będziesz świadkiem u wszystkich ludzi tego, coś widział i słyszał.
EnglishAnd I will give grass in thy fields for thy cattle, and thou shalt eat and be full.
Dam też trawę na polach twoich, dla bydła twojego, i będziesz jadł, a najesz się.
EnglishFor thou wilt save the afflicted people; But the haughty eyes thou wilt bring down.
Z uprzejmym uprzejmie się obejdziesz, a z przewrotnym przewrotnie sobie postąpisz;
EnglishAnd Saul said, God do so and more also; for thou shalt surely die, Jonathan.
I odpowiedzał Saul: To a to mi niech Bóg uczyni, że śmiercią umrzesz Jonatanie.
EnglishI will be glad and exult in thee; I will sing praise to thy name, O thou Most High.
Będę wysławiał Pana ze wszystkiego serca mego; opowiadać będę wszysteki cuda twoje.
EnglishMy son, walk not thou in the way with them; Refrain thy foot from their path:
Synu mójâ nie chodźże z nimi w drogę; zawściągnij nogi twojej od ścieżek ich.
EnglishSeest thou not what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem?
Azaż sam nie widzisz, co oni broją w miastach Judzkich i po ulicach Jeruzalemskich?
EnglishWhen thou drawest nigh unto a city to fight against it, then proclaim peace unto it.
Gdy przyciągniesz do jakiego miasta, abyś go dobywał, poczęstujesz je pokojem.
EnglishLo this, we have searched it, so it is; Hear it, and know thou it for thy good.
Otośmy tego doszli, że tak jest: słuchajże tego, a uważaj to sam u siebie.
EnglishThou knowest my downsitting and mine uprising; Thou understandest my thought afar off.
Tedy znasz siedzenie moje, i powstanie moje, wyrozumiewasz myśli moje z daleka.
EnglishThou searchest out my path and my lying down, And art acquainted with all my ways.
Tyś chodzenie moje i leżenie moje ogarnął, świadomeś wszystkich dróg moich.
EnglishBe thou exalted, O Jehovah, in thy strength: So will we sing and praise thy power.
Przetoż wystawisz ich za cel; cięciwę twą wyciągniesz przeciwko twarzy ich.
EnglishSurely thou settest them in slippery places: Thou castest them down to destruction.
Zprawdęś ich na miejscach śliskich postawił, a podajesz ich na spustoszenie.
EnglishWhy shouldest thou be as a man affrighted, as a mighty man that cannot save?
Czemuż się pokazujesz jako mąż strudzony, albo jako mocarz, który nie może wybawić?
EnglishBut now I go unto him that sent me; and none of you asketh me, Whither goest thou?
Lecz teraz idę do onego, który mię posłał, a żaden z was nie pyta mię: Dokąd idziesz?