«the foragers» на польском

EN

«the foragers» перевод на польский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "the foragers" в контексте.

варианты переводов в англо-польском словаре

the артикль
the союз
Polish
the more the merrier
the former ... the latter
the sooner the better
the more, the better
the public имя существительное
the vitals имя существительное
the bar имя существительное
Polish
the boondocks имя существительное
the best прилагательное
Polish
the Bar имя существительное
Polish
the same прилагательное
Polish
the latter
Polish
the undead имя существительное
the Web имя существительное
Polish

английские примеры использования для "the foragers"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishSo, for example, when there's extra nest maintenance work to do, it's not that the foragers switch over.
Np. jeśli jest więcej rzeczy do posprzątania poszukiwacze się tym nie zajmą.
EnglishBut in a small colony, it's likely to meet fewer foragers, just because there are fewer other foragers there to meet.
Ale mrówka z małej kolonii spotka ich mniej, bo jej kolonia jest mniejsza.
EnglishThe nest maintenance workers become foragers.
EnglishBut the foragers somehow decide not to come out.
EnglishThe patrollers become foragers.
EnglishSo for example, if I put out extra food, everybody else -- the midden workers stop doing midden work and go get the food, they become foragers.
Przy dodatkowym pożywieniu inne mrówki wyruszają na furażerkę. ~~~ Robotnice śmietniska je opuszczają by wykonać zadanie poszukiwaczy.
EnglishThey somehow choose the direction that the foragers will go, and by coming back -- just by making it back -- they tell the foragers that it's safe to go out.
Wyznaczają dokąd mają się udać poszukiwacze. ~~~ Wracają tą samą drogą aby pokazać, że droga zaopatrzeniowa jest bezpieczna.
EnglishThe patrollers -- that's supposed to be a magnifying glass -- are an interesting group that go out early in the morning before the foragers are active.
Mrówki patrolujące... ~~~ To miało być szkło powiększające... wyruszają wcześnie o poranku zanim poszukiwacze rozpoczną swoją pracę.
EnglishWhen the foragers come in with food, they just drop it into the upper chamber, and other ants come up from below, get the food, bring it back, husk the seeds, and pile them up.
Mrówki poszukiwacze wrzucają pokarm do górnych komór. ~~~ Inne mrówki zabierają go do dolnych komór po czym łuskają i gromadzą nasiona.