«the best way to make» на польском

EN

«the best way to make» перевод на польский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "the best way to make" в контексте.

варианты переводов в англо-польском словаре

the артикль
the союз
Polish
best прилагательное
best наречие
Polish
best
well имя существительное
well прилагательное
well наречие
Polish
well междометие
Polish
well
Polish
way имя существительное
to предлог
Polish
to союз
make имя существительное
Polish
to make глагол

английские примеры использования для "the best way to make"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe most important being that it is the best way to make an inexpensive product.
Najważniejszym jest to, że dobry design obniża cenę produktu.
EnglishThis is the best way to make our economies more resilient in the face of an uncertain economic outlook.
Jest to najlepszy sposób, by wzmocnić nasze gospodarki, mając w perspektywie niepewną przyszłość gospodarczą.
EnglishThat is the best way to make sure that we have sustainable fish stocks, not some artificial communistic method where you have central planning in fishing.
To najlepszy sposób zapewnienia sobie zrównoważonych zasobów rybnych - a nie jakaś sztuczna komunistyczna metoda obejmująca centralne planowanie rybołówstwa.
EnglishI didn't think that was necessarily the best way to make a living, so I decided to go on a path to become financially independent, so I could write these stories as quickly as I could.
Nie uważałem tego, za najlepszy sposób na zarabianie na życie, dlatego postanowiłem najpierw zadbać o niezależność finansową, by móc zacząć pisać te historie możliwie najszybciej.

Другие слова

English
  • the best way to make

Ищите больше слов в русско-польском словаре.