EN to tell
volume_up
[told|told] {глагол}

to tell (также: to mouth, to say, to speak)
volume_up
powiedzieć {глаг. сов.}
I would like to tell you that there is no legal basis for an EU policy on sport.
Pragnę powiedzieć, iż nie ma podstawy prawnej unijnej polityki sportowej.
If you are taking a treatment against parasite infection, please tell your doctor.
Jeśli pacjent otrzymuje leczenie przeciwpasożytnicze, należy powiedzieć o tym lekarzowi.
I can tell you that there is an important initiative on violent radicalisation.
Mogę państwu powiedzieć, że powstała ważna inicjatywa dotycząca gwałtownej radykalizacji.
to tell (также: to say, to speak, to talk, to verbalize)
We Europeans therefore have the right to tell others not to take that path.
W związku z tym mamy, jako Europejczycy, prawo mówić innym, aby nie szli tą drogą.
And I'm sorry to tell you, you're like a poker player, you have a tell.
I przykro mi to mówić, ale jesteś jak pokerzysta -- coś cię zdradza.
Because why would you have to tell people that something was actually hot?
Bo jak inaczej wytłumaczyć, że musi się mówić ludziom, że coś jest faktycznie gorące?
to tell (также: to narrate)
volume_up
opowiedzieć {глаг. сов.}
So, I want to tell you about a tragic problem and a breakthrough technology.
Chcę wam opowiedzieć o poważnym problemie i o przełomie technologicznym.
And I'm trying to tell stories only I can tell -- like this story.
Ja opowiadam historie, które potrafię opowiedzieć tylko ja, tak jak tę teraz.
And then I can't tell you how hard it is to do that radiator, which is curved.
Nie sposób też opowiedzieć, jak trudno tak wyprofilować chłodnicę.
to tell (также: to narrate, to recount, to relate)
volume_up
opowiadać [opowiadam|opowiadałbym] {глаг. несов.}
I can't tell you anymore about that one because I stopped reading it at the headline.
Nie mogę wam o tym opowiadać przestałam czytać takie informacje.
We also have to comply with the rule of law: after that, we can tell others about it.
Dopiero wówczas możemy o niej opowiadać innym.
Larry Lessig: So what he does is he begins to tell us about these three videos.
Larry Lessig: zatem zaczyna opowiadać nam o tych trzech nagraniach.
volume_up
wypowiedzieć {глаг. сов.}
It was all the lies that got told before and after.
Były tam wszystkie kłamstwa wypowiedziane przed i po.
Finance is a very positive story to tell, and I hope that insurance will be added to the list of progress that has been made so far in this area.
Na temat finansów można wypowiedzieć się bardzo pozytywnie i mam nadzieję, że ubezpieczenia zostaną dodane do listy osiągnięć, jakie w tej dziedzinie dotychczas się dokonały.
A well told promise is like a pebble being pulled back in a slingshot and propels you forward through the story to the end.
Dobrze wypowiedziana obietnica jest jak kamień naciągany w procy wprawiający nas w ruch poprzez całą historię, aż do samego końca.
to tell (также: to notice, to perceive, to recognise, to see)
volume_up
dostrzec {глаг.}
Secondly, we need to dare to tell the truth about what is happening to us.
Po drugie musimy zdobyć się na odwagę i dostrzec co się nam tak naprawdę przytrafia.
Thing is, in science, you basically have to tell the funding agencies what you're going to discover before they'll give you the money.
Naukowcy na lądzie używają tej techniki od lat, my tylko użyliśmy koloru, którego zwierzęta nie widzą, a następnie kamery, która go dostrzeże.
In Germany, they made one small change without checking with me -- nor did they have to, because it was done through agencies -- but see if you can tell the difference.
W Niemczech, wprowadzono pewną małą zmianę bez konsultacji ze mną -- wcale nie musieli, ponieważ zajęły się tym agencje reklamowe -- ale spójrzcie czy możecie dostrzec różnicę.
to tell (также: to entrust, to intrust, to entrust to)
volume_up
powierzyć {глаг.}
I can only repeat what the Commission President has already told you, that this will be handed over to the new Commission.
Mogę tylko powtórzyć to, co powiedział przewodniczący Komisji, a mianowicie, że zadanie to zostanie powierzone nowej Komisji.
I would also like to take this opportunity to tell you that it is a great honour for me to have this responsibility, which has been entrusted to me by the President of the Republic.
Korzystając z okazji powiem jeszcze, że to wielki zaszczyt sprawować tę funkcję powierzoną mi przez prezydenta Republiki.
to tell (также: to express, to put, to enunciate, to terminate)
volume_up
wypowiadać [wypowiadam|wypowiadałbym] {глаг. несов.}
(Laughter) And one man would tell the stories of his father by using a platform called Twitter to communicate the excrement his father would gesticulate.
Tajwańskie studio produkcyjne interpretowało amerykańską politykę w 3D (Śmiech) Jeden człowiek opowiadał poprzez Twitter historię swojego ojca i wypowiadanych przez niego bzdur.
to tell (также: to discern, to distinguish, to single out)
SS: Aimee and I thought we'd just talk a little bit, and I wanted her to tell all of you what makes her a distinctive athlete.
Opowiedz nam, co wyróżnia cię jako sportowca.
to tell (также: to communicate, to inform, to report)
volume_up
komunikować {глаг. несов.}
Well now, how are we going to tell the good memes from the bad memes?
Teraz, jak zamierzamy odróżniać dobre memy od złych?
Because the categories tell me how to tell them apart.
Kategoryzacja ułatwia odróżnianie.
to tell (также: to prompt, to suggest)
volume_up
podpowiedzieć {глаг. сов.}
to tell (также: to order, to command)
volume_up
rozkazywać [rozkazuję|rozkazywałbym] {глаг. несов.}
He is there 100 percent, but not commanding, not telling what to do.
Jest tam w stu procentach, ale nie rozkazuje, nie mówi, co robić.
to tell (также: to say)
volume_up
nagadać {глаг. сов.}
to tell (также: to prompt, to suggest)
Common sense tells us that if cotton production is prosperous it does not require any support.
Zdrowy rozsądek podpowiada nam, że jeśli uprawa bawełny dobrze prosperuje, nie wymaga żadnego wsparcia.
Tak podpowiada nam zdrowy rozsądek.
What reason tells us today is that free trade is necessary, but it is equally necessary to protect our social and cultural assets.
Rozum nam dzisiaj podpowiada, że wolny handel jest konieczny, ale równie konieczna jest ochrona naszego społecznego i kulturowego dobytku.
to tell (также: to bid, to force)
volume_up
kazać [każę|kazałbym] {глаг. несов.}
And he's also hearing our instructions when we tell him to do things.
Możemy badać różne rzeczy, kazać mu wykonywać polecenia.
So please go back home, tell your kids to play more games, because that's what I need.
Więc jak wrócicie do domu, każcie dzieciom częściej grać w gry komputerowe, ponieważ właśnie tego potrzebuję.
In this case, we have two choices: the first is to tell our citizens to stay at home, because we always have the best legal systems at home.
W tym wypadku mamy dwojaki wybór: możemy kazać naszym obywatelom zostać w domu, ponieważ w domu mamy zawsze najlepszy system prawny.

английские примеры использования для "to tell"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishTell your pharmacist if you notice any change in the appearance of the capsules.
Należy poinformować farmaceutę o jakichkolwiek zmianach w wyglądzie kapsułek.
EnglishYou should tell your doctor immediately if you experience any of these symptoms.
Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów.
EnglishPersons who are breast-feeding or who intend to breast-feed should tell the doctor.
Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią.
EnglishThey should tell you anything you need to do for the safe use of this medicine.
Przeszkolone osoby powiedzą pacjentowi, jak bezpiecznie stosować opisywany produkt.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog Mix25 as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog Mix25 oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog Mix50 as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog Mix50 oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishYour doctor may tell you to use Humalog BASAL as well as a fast-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Humalog BASAL oraz szybko działających insulin.
EnglishYour doctor may tell you to use Liprolog Basal as well as a fast-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Liprolog Basal oraz szybko działających insulin.
EnglishAt the same time, however, we need to tell the US that we also have other partners.
Jednocześnie musimy jednak zakomunikować USA, że mamy również i innych partnerów.
EnglishThey tell us about our world in a lot of different ways, and particularly the ocean.
Opowiadają nam o świecie na wiele różnych sposobów, a w szczególności o oceanie.
EnglishCome back to Brussels and tell your colleagues what you have seen and heard.
Niech Pani wróci do Brukseli i powie swoim kolegom, co Pani widziała i słyszała.
EnglishIf the dark prophecies are fulfilled, the cynics will say: did we not tell you so?
Jeżeli czarne przepowiednie się sprawdzą, to cynicy powiedzą: a nie mówiliśmy?
EnglishTell your doctor or pharmacist if you are pregnant or think you may be pregnant.
Należy poinformowac lekarza lub farmaceutę o istnieniu ciąży lub o podejrzeniu ciąży.
EnglishIf you experience a reaction like this, you should tell your doctor immediately.
Jeśli u pacjenta wystąpi taka reakcja, należy natychmiast o tym poinformować lekarza.
EnglishAnd we tell other people, "Do this, do this, do this," until this thing comes alive.
Mówimy innym ludziom, "Zrób to, zrób to, zrób tamto", do czasu urzeczywistnienia.
EnglishI tell you, as surely as you sit here now, what you did will harm your reputation.
Mówię wam, tak jak tu siedzicie, że to, co zrobiliście, zaszkodzi waszej reputacji.
EnglishEspecially tell your doctor if you are taking medicines for Parkinson's disease.
Jest to szczególnie wa ne w przypadku leków przeciwko chorobie Parkinsona.
EnglishYou should tell your doctor before vaccination if you have a poor immune response
Należy poinformować lekarza przed szczepieniem, jeśli występuje osłabienie odporności
EnglishYour doctor may tell you to use Liprolog as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Liprolog oraz dłużej działającej insuliny.
EnglishYour doctor may tell you to use Liprolog Mix50 as well as a longer-acting insulin.
Lekarz może zalecić stosowanie leku Liprolog Mix50 oraz dłużej działającej insuliny.