«support team» на польском

EN

«support team» перевод на польский

volume_up
support team {имя существительное}

EN support team
volume_up
{имя существительное}

support team
support team
volume_up
zespół pomocy {м.р.} (technicznej)

варианты переводов в англо-польском словаре

support имя существительное
to support глагол
team имя существительное
team прилагательное
to team глагол

английские примеры использования для "support team"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishAt the end of this period, it was our duty to give our full support to this new team.
Pod koniec tego okresu naszym obowiązkiem było wyrażenie pełnego poparcia dla tego nowego zespołu.
EnglishPlease contact the AdWords support team for more information and instructions on migrating to an MCC account.
Aby uzyskać więcej informacji i instrukcji dotyczących przejścia na konto MCK, należy skontaktować się z zespołem pomocy technicznej AdWords.
EnglishSearch or browse the product's Help Center to find answers or to contact the appropriate support team.
Przeszukuj lub przeglądaj Centrum pomocy danego produktu, aby znaleźć odpowiedzi na swoje pytania lub skontaktować się z odpowiednim zespołem pomocy.
EnglishAn EU civil protection and technical support team with Member States' experts is to be deployed early this week.
Na początku przyszłego tygodnia działania rozpocznie również unijna grupa ekspertów ds. ochrony ludności cywilnej i wsparcia technicznego z różnych państw członkowskich.
EnglishIf their mandate is changed to support team-based projects, this must not be to the detriment of supporting individuals of excellence.
Jeśli jej mandat zostanie zmieniony w celu wspierania projektów zespołowych, nie może się to odbyć ze szkodą dla wspierania osób indywidualnie osiągających doskonałość.
EnglishThe European Commission staff (staff in charge of Your Europe, technical support team) and designated staff of the Commission's contractors.
Pracownicy Komisji Europejskiej (działów zajmujących się serwisem Twoja Europa i działu obsługi technicznej) oraz wyznaczeni pracownicy zewnętrznych podwykonawców.
EnglishYet we also should not forget all the support team, which was very young and held responsibility, but which performed well on the European stage.
Nie możemy również zapomnieć o całym zespole wspierającym, który składał się z bardzo młodych i odpowiedzialnych osób, lecz który dobrze sprawdził się na arenie europejskiej.
EnglishIf a profile has cost data that was applied by an AdWords support team member, the Administrator of the Analytics account is still able to edit the cost data settings.
Jeżeli dane o kosztach AdWords zostały ustawione przez członka zespołu pomocy technicznej AdWords, ich ustawienia mogą być również edytowane przez Administratora konta Analytics.