«supply chain» на польском

EN

«supply chain» перевод на польский

volume_up
supply chain {имя существительное}

EN supply chain
volume_up
{имя существительное}

supply chain
This is not to mention the supply chain, where large numbers of jobs will also be lost.
A przecież jest jeszcze łańcuch dostaw, gdzie także zostanie zlikwidowane wiele miejsc pracy.
For the first time, American consumers will kind of see the oil supply chain in front of themselves.
Po raz pierwszy amerykańscy konsumenci niejako zobaczą przed sobą łańcuch dostaw ropy naftowej.
Then I am also thinking of the automotive industry's supply chain, which is essential for Europe.
Mam tutaj na myśli także łańcuch dostaw przemysłu samochodowego, który ma podstawowe znaczenie dla Europy.

варианты переводов в англо-польском словаре

supply имя существительное
supply прилагательное
Polish
to supply глагол
chain имя существительное
chain прилагательное
to chain глагол

английские примеры использования для "supply chain"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishNow, I didn't come here to depress you about the state of the global supply chain.
Nie przyszedłem dziś, żeby was smucić stanem światowego łańcucha dostaw.
EnglishA lot of fake medicine is getting into the legal supply chain during repackaging.
Wiele fałszywych lekarstw trafia do legalnego kanału dystrybucji podczas przepakowywania.
English"You want me to deliver human rights throughout my global supply chain.
"Chcecie, byśmy wprowadzili prawa człowieka na całej linii naszego łańcucha dostaw?
EnglishWe look at these pictures and we understand, for the first time, our role in this supply chain.
Patrzymy na te zdjęcia i po raz pierwszy pojmujemy naszą rolę w łańcuchu dostaw.
EnglishAnd the real problem with the global supply chain is that it's supranational.
Problem z łańcuchem dostaw polega na tym, że jest on ponadnarodowy.
EnglishIt is clear then that there are problems in the supply chain and a lack of transparency.
Ewidentne są tu problemy wzdłuż łańcucha dostaw i brak przejrzystości.
EnglishIt is essential to strengthen the farmers' position in the food supply chain.
Trzeba też wzmocnić pozycję rolników w łańcuchu dostaw żywności.
EnglishFurthermore, there is a trend towards targeting the classical supply chain.
Ponadto występuje tendencja do wprowadzania tego rodzaju leków do klasycznego kanału dystrybucji.
EnglishThe problem has also affected the legal supply chain for medicines.
Problem ten dotyka też legalnego łańcucha dostaw produktów leczniczych.
EnglishWe have discovered fake medicines at different stages of the supply chain.
Wykryliśmy podróbki leków na różnych etapach łańcucha dostaw.
EnglishOpel manufactures in several European countries and has a supply chain stretching across Europe.
Opel produkuje w kilku krajach europejskich, a łańcuch jego dostawców obejmuje całą Europę.
EnglishImbalances in the supply chain endanger the CAP's aim of secure food supply.
Brak równowagi w łańcuchu dostaw zagraża WPR, której jednym z celów jest zabezpieczenie podaży żywności.
EnglishSecuring the supply chain is another essential aspect of EC-China customs cooperation.
Zabezpieczenie łańcucha dostaw stanowi kolejny zasadniczy aspekt współpracy celnej między UE a Chinami.
EnglishWe'll apply that throughout our global supply chain regardless of ownership or control.
Zastosujemy je na całej długości naszego łańcucha dostaw, bez względu na to kto jest właścicielem czy kontrolerem.
EnglishThe organisation of the cash supply chain varies from country to country and depends on, e.g.
Organizacja zaopatrzenia w gotówkę w poszczególnych krajach różni się w zależności od wielu czynników, takich jak:
EnglishThe report tackles the relevant issue of sales via the Internet, which is part of the legal supply chain.
W sprawozdaniu uwzględniono kwestię sprzedaży przez Internet, który jest częścią legalnego kanału dystrybucji.
EnglishWe are discussing it at a time of major difficulties, at a crucial time for the European Union food supply chain.
Omawiamy je w okresie poważnych trudności, w momencie krytycznym dla łańcucha dostaw żywności Unii Europejskiej.
EnglishI know that none of us want to be accessories after the fact of a human rights abuse in a global supply chain.
Nikt z nas nie chce być pionkiem wobec łamania praw człowieka wobec łamania praw człowieka w światowym łańcuchu dostaw.
EnglishThe same applies for the definitions of the different actors in the chain of supply, clarifying their roles and responsibilities.
To samo odnosi się do definicji podmiotów w systemie dystrybucji, wyjaśnienia ich roli i obowiązków.
Englishthe malfunctions in the supply chain and its practices are evidently putting terms of healthy competition at risk,
wadliwe funkcjonowanie łańcucha dostaw i związane z tym praktyki najwyraźniej zagrażają regułom zdrowej konkurencji,