«supplemental» на польском

EN

«supplemental» перевод на польский

volume_up
supplemental {прилаг.}
volume_up
supplement {имя существительное}
volume_up
supplement {прилаг.}
EN

supplemental {прилагательное}

volume_up
supplemental (также: accidental, additional, auxiliary, contributory)
volume_up
dodatkowy {прил. м.р.}
Supplemental monitoring specific for children and adolescents Thyroid Monitoring:
Dodatkowe monitorowanie specyficzne dla dzieci i młodzieży Monitorowanie czynności tarczycy:
Supplemental monitoring specific for children and adolescents Thyroid Monitoring:
Dodatkowe monitorowanie specyficzne dla dzieci i młodzieży op
Supplemental monitoring specific for children and adolescents
Dodatkowe monitorowanie specyficzne dla dzieci i młodzieży
supplemental (также: additional, follow-up, adjunctive, adscititious)
All patients must receive supplemental calcium and vitamin D.
Wszyscy chorzy muszą otrzymywać uzupełniające produkty wapnia i witaminy D.
All patients must receive adequate supplemental calcium and vitamin D.
Wszyscy chorzy muszą otrzymywać uzupełniające produkty wapnia i witaminy D w odpowiednich dawkach.

Синонимы (английский) для "supplemental":

supplemental
supplement

английские примеры использования для "supplemental"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishSupplemental monitoring specific for children and adolescents Thyroid Monitoring:
Dodatkowe monitorowanie specyficzne dla dzieci i młodzieży Monitorowanie czynności tarczycy:
EnglishPatients must receive supplemental calcium and vitamin D (see section 4.4 and section 4.5)
Pacjenci muszą otrzymywać uzupełniająco wapń i witaminę D (patrz punkt 4. 4 i punkt 4. 5)
EnglishSupplemental monitoring specific for children and adolescents Thyroid Monitoring:
Dodatkowe monitorowanie specyficzne dla dzieci i młodzieży op
EnglishIt is also a positive thing that a supplemental rate can be charged in mountainous areas.
Uważam też za pozytywne rozwiązanie, że w obszarach górskich można pobierać dodatkową stawkę.
EnglishAll patients must receive supplemental calcium and vitamin D.
Wszyscy chorzy muszą otrzymywać uzupełniające produkty wapnia i witaminy D.
EnglishSupplemental vitamin D reduces these risks and their consequences.
Uzupełnianie witaminy D zmniejsza takie ryzyko i jego konsekwencje.
EnglishPatients should receive supplemental calcium and/ or vitamin D if dietary intake is inadequate.
W przypadku niedoborów w diecie, zaleca się stosowanie suplementów wapnia i(lub) witaminy D.
EnglishPatients should receive supplemental calcium and/ or vitamin D if dietary intake is inadequate.
W przypadku niedoborów w diecie zaleca się stosowanie suplementacji wapnia i(lub) witaminy D.
EnglishAll patients must receive adequate supplemental calcium and vitamin D.
Wszyscy chorzy muszą otrzymywać uzupełniające produkty wapnia i witaminy D w odpowiednich dawkach.
EnglishIf your level of calcium falls too low, you may have to be given supplemental calcium by infusion.
Pacjenci ze zbyt małym stężeniem wapnia mogą wymagać podania uzupełniającej infuzji wapnia.
EnglishSupplemental monitoring specific for children and adolescents
EnglishPatients should receive supplemental calcium and vitamin D if dietary intake is inadequate.
Pacjenci powinni otrzymywać suplementację wapnia i witaminy D jeśli ich zawartość w diecie jest niewystarczajaca.
EnglishPatients should receive supplemental calcium if intake from diet is inadequate (see section 4.4).
Pacjentka powinna przyjmować dodatkowo preparaty wapnia w przypadku ich niewystarczającej podaży w diecie (patrz punkt 4. 4).
EnglishPatients may require periodic supplemental doses of a short-acting analgesic for breakthrough pain.
Pacjenci mogą okresowo wymagać dodatkowych dawek krótko działającego leku przeciwbólowego w celu opanowania bólu przebijającego.
EnglishIn a supplemental analysis, the efficacy of Silgard was evaluated against HPV 16/ 18-related CIN 3 and AIS.
W analizie uzupełniającej oceniano skuteczność szczepionki Silgard przeciw CIN 3 i AIS związanym z zakażeniem HPV 16/ 18.
EnglishIn a supplemental analysis, the efficacy of Gardasil was evaluated against HPV 16/ 18-related CIN 3 and AIS.
W analizie uzupełniającej oceniano skuteczność szczepionki Gardasil przeciw CIN 3 i AIS związanym z zakażeniem HPV 16/ 18.
EnglishPatients should receive supplemental Calcium and vitamin D supplements if dietary intake is inadequate.
Jeżeli zawartość wapnia i witaminy D w diecie nie jest wystarczająca, należy ją uzupełniać stosując preparaty zawierające wapń i witaminę D.
EnglishStrength (micrograms) of supplemental
Englisha minimum of 72 hours in addition to receiving standard care including supplemental patient controlled opioids.
Podczas stosowania produktu Dynastat dawkę opioidów w drugiej i trzeciej dobie zmniejszono o 7, 2 mg oraz 2, 8 mg (odpowiednio 37 % i 28 %).
EnglishIf hypocalcaemia, hypophosphataemia, or hypomagnesaemia occurs, short-term supplemental therapy may be necessary.
W przypadku wystąpienia hipokalcemii, hipofosfatemii lub hipomagnezemii, może być konieczne wprowadzenie krótkotrwałej terapii uzupełniającej.