«to spur on» на польском

EN

«to spur on» перевод на польский

volume_up
to spur on {глаг.}

EN to spur on
volume_up
{глагол}

1. общее

to spur on (также: to coax, to encourage, to endorse, to woo)
volume_up
zachęcać {глаг. несов.}
Therefore, Mrs Petre, you spur us on and encourage us to continue our work.
Dlatego też, pani poseł Petre, daje nam pani bodziec do działania i zachęca do kontynuowania naszej pracy.
to spur on (также: to spur sb on)
volume_up
zachęcić {глаг. сов.}

2. "an animal"

to spur on (также: to urge, to whip up)
volume_up
pogonić {глаг.} (pospieszyć)
to spur on (также: to urge, to whip up)
volume_up
poganiać {глаг. несов.} (pospieszyć)

варианты переводов в англо-польском словаре

spur имя существительное
to spur глагол
on прилагательное
on наречие
on предлог

английские примеры использования для "to spur on"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishTherefore, Mrs Petre, you spur us on and encourage us to continue our work.
Dlatego też, pani poseł Petre, daje nam pani bodziec do działania i zachęca do kontynuowania naszej pracy.
EnglishOur vision of an open Europe and our experience of integration will be the spur to Europe's openness.
Nasza wizja otwartej Europy i nasze doświadczenie w integracji będą stymulować otwartość Europy.
EnglishRather than acting as a spur to our work, that advice note almost became a straitjacket.
Przedmiotowa notatka doradcza stała się niemalże kaftanem bezpieczeństwa, zamiast zadziałać jak zachęta do pracy.
EnglishI believe that this initiative will serve as a spur to Member States to draw up prompt payment codes.
Jestem przekonany, że inicjatywa ta będzie służyć jako bodziec dla państw członkowskich do opracowania zasad terminowych płatności.
EnglishMy shame as a spur, I fled the abyss.
Englisha spur-of-the-moment decision
Englishon the spur of the moment
EnglishNonetheless, I am a great believer in the power of culture to ensure mutual understanding and to spur innovation and economic growth.
Niemniej jednak głęboko wierzę w moc kultury, która może zapewnić wzajemne zrozumienie oraz pobudzić innowacyjność i wzrost gospodarczy.
English. - (NL) Mr President, Mrs Lambert's report should spur us on to deliberate seriously on this issue.
w imieniu grupy IND/DEM. - (NL) Panie przewodniczący! Sprawozdanie posłanki Lambert powinno zmobilizować nas do poważnej debaty na ten temat.
EnglishIn view of the above, we should continue to spur Georgia on to further development, not only by setting requirements, but also by granting aid.
Biorąc pod uwagę powyższe, powinniśmy dalej motywować Gruzję do rozwoju nie tylko poprzez stawianie wymagań, ale także przez udzielanie pomocy.
EnglishIt is true that, today, we are going to try to use all the means at our disposal to really spur on the integration of the Roma community.
To prawda, że dzisiaj zamierzamy spróbować wykorzystać wszystkie środki, jakie mamy do dyspozycji, aby naprawdę mobilizować do integracji społeczności romskiej.
EnglishIn my view, today's debate offers the Commission more than enough of a spur to realise that we have to undertake a radical overhaul of our schools.
W moim przekonaniu, dzisiejsza debata daje Komisji dostateczny impuls do tego, aby sobie uświadomić, że szkoły nasze musimy poddać radykalnej przemianie.
EnglishThis subject is, I believe, one that concerns many of us, since several well-focused speeches have explored it and sought to spur the Commission into action.
Jest to temat, który jak sądzę budzi troskę u wielu z nas, skoro poruszono go w szeregu wystąpień, starając się pobudzić Komisję do podjęcia konkretnych działań.
EnglishHaving said this, clear regulatory policy is paramount not only to spur growth in the biofuel industry but also to avoid negative effects on the environment.
To powiedziawszy, wyraźna polityka regulacyjna stanowi kluczową czynnik nie tylko dla promocji rozwoju przemysłu biopaliw, lecz także dla uniknięcia negatywnych skutków dla środowiska.

Другие слова