«sights» на польском

EN

«sights» перевод на польский

volume_up
sights {мн.ч.}
volume_up
sight {имя существительное}

EN sights
volume_up
{множественное число}

1. "places worth seeing"

sights (также: tourist attractions)
volume_up
atrakcje turystyczne {ж.р., мн.ч.}
It is an extremely important resource for the whole of the European Union, including the countries of Central and Eastern Europe, which have their own sights and their own potential to be developed.
To niezwykle ważna rzecz dla całej Unii Europejskiej, w tym także państw Europy Środkowej i Wschodniej, które mają własne atrakcje turystyczne i mogą rozwijać własny potencjał.

2. "on gun, telescope"

sights
volume_up
przyrządy celownicze {ж.р., мн.ч.}

Синонимы (английский) для "sight":

sight

английские примеры использования для "sights"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThey were just beyond our sights.
Ziemia zawsze miała swe ograniczenia, tylko że były poza naszym zasięgiem.
EnglishIf we lower our sights, we will never achieve the two degree goal.
Nigdy nie osiągniemy celu 20C, jeśli zawęzimy nasze pole widzenia.
EnglishWe need to take advantage of this opportunity and raise our sights.
EnglishAnd pretty soon we were seeing sights like this.
To niesamowite zobaczyć stado gawiali wylegujących się na brzegu rzeki.
EnglishIt's mostly unexplored, and yet there are beautiful sights like this that captivate us and make us become familiar with it.
EnglishWe are saddened that some Members have set their sights on watering down criticism of Russia's human rights record.
Przykro nam, że niektórzy posłowie skłaniają się ku złagodzeniu krytyki postępowania Rosji w kwestii poszanowania praw człowieka.
English♫ It will come to such sights
EnglishDon’t worry, because these sites will help you to learn more about the way of life in this hospitable country with many sights and attractions.
Nie przejmuj się – poniższe strony pomogą ci dowiedzieć się więcej o życiu w tym gościnnym kraju z wieloma zabytkami i atrakcjami.
EnglishUp-to-date reports on the Europe-wide illegal trade in pesticides indicate that this needs to be brought more firmly into our sights.
Aktualizowane sprawozdania na temat nielegalnego handlu pestycydami w całej Europie dowodzą, że powinniśmy zająć się tą kwestią z większą stanowczością.
EnglishFinally, the CO2 legislation which we shall be approving in the next few weeks is the perfect opportunity to set our sights high.
Na koniec, przepisy dotyczące emisji CO2, które mamy przyjąć w ciągu następnych paru tygodni, dostarczają znakomitej okazji, byśmy postawili sobie ambitne cele.
EnglishSo, having attacked the postal service, the railways and the energy and electricity sectors, Brussels now has vehicle manufacturers in its sights.
A więc teraz, po tym, jak Bruksela przypuściła atak na usługi pocztowe, sektory energetyki i energii elektrycznej, teraz wzięła na muszkę producentów pojazdów.
English(NL) Mr President, the climate change summit has to succeed, and so Europe must speak with one voice and set its sights high in the negotiations.
(NL) Panie przewodniczący! Szczyt klimatyczny musi zakończyć się sukcesem, a zatem Europa musi mówić jednym głosem i wysoko zawiesić sobie poprzeczkę w negocjacjach.
EnglishWe ask you to set your sights higher to ensure that the European project continues on track and does not become stalled, because that would cost us our future.
Prosimy o zagwarantowanie, by projekt europejski pozostał na dobrej drodze i nie był opóźniany, ponieważ w przeciwnym razie zapłacimy naszą przyszłością.
EnglishAnd they took us -- they put us up in a great hotel and we were looking over the bay, and then they took us in a boat out in the water and showed us all these sights in the harbor.
Odebrali nas -- zarezerwowali nam piękny hotel, i patrzyliśmy na zatokę. ~~~ Później popłynęliśmy łódką, żeby zobaczyć widoki na zatokę.
EnglishOur goal is 'greening', an industry that can turning its sights towards achieving a new compatibility with our targets in terms of fighting climate change.
Nasz cel to podążanie w kierunku "zielonego” - przemysłu, który jest w stanie czynić wysiłki, aby osiągnąć zgodność z naszymi celami w zakresie walki ze zmianami klimatu.
EnglishIn both these matters the EU needs to raise its sights, although in theory we can be proud of the fact that we have always been leading on global climate protection.
W obu tych sprawach UE musi rozszerzyć swoje perspektywy, chociaż w teorii możemy być dumni z faktu, że zawsze odgrywaliśmy wiodącą rolę w ochronie klimatu na świecie.
EnglishThose institutions - this institution - have been a great success, but now we have to set our sights on the challenges of this new century I referenced in the beginning.
Instytucje te - w tym także ten Parlament - odniosły olbrzymi sukces, teraz jednak musimy skoncentrować się na wyzwaniach nowego wieku, o których mówiłem na początku.
EnglishI hope that we will learn from the experience of last year's meeting in Copenhagen and this year aim for achievable objectives instead of setting our sights on the impossible.
Mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski z zeszłorocznego spotkania w Kopenhadze i w tym roku będziemy dążyć do realistycznych celów, zamiast gonić za niemożliwością.
EnglishAt the same time, the EU has its sights trained on state subsidies for ports; it is preparing for their abolition or drastic curtailment, thus paving the way for their privatisation.
Jednocześnie UE ma na oku dotacje państwowe dla portów i przygotowuje się do ich zniesienia lub drastycznego obcięcia, torując drogę dla prywatyzacji portów.
EnglishSo far the Commission has 17 of the 27 Member States in its sights for having an excessive deficit, with estimates showing that another three Member States will soon be in the same situation.
Komisja jak dotychczas wie, że 17 z 27 państw członkowskich ma nadmierne deficyty, a z szacunków wynika, że wkrótce dołączą do nich kolejne trzy państwa.