«to repudiate» на польском

EN

«to repudiate» перевод на польский

EN to repudiate
volume_up
[repudiated|repudiated] {глагол}

to repudiate (также: to deny, to fob off, to rebuff, to recast)
volume_up
odrzucić {глаг.}
Violence against women, whether physical, psychological or sexual is an expression of incivility which Europe must repudiate.
Przemoc wobec kobiet, czy to fizyczna, psychologiczna czy seksualna, jest wyrazem zła, który Europa musi odrzucić.
This is repudiated by Iran, but such accusations have, in fact, also been made in the Saudi media.
Choć Iran odrzuca takie oskarżenia, ale wysuwano je również w mediach saudyjskich.
Odrzuciliśmy tę opinię, moim zdaniem skutecznie.
to repudiate (также: to forgo)
to repudiate (также: to express, to give notice, to renounce, to say)
volume_up
wypowiedzieć {глаг. сов.}
to repudiate (также: to disavow, to disown, to forswear, to give up)
volume_up
wyrzec się {возвр. глаг.}

английские примеры использования для "to repudiate"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishFirstly, I would like to repudiate the nationalistic rhetoric which we have heard in some cases today.
Po pierwsze odżegnuję się od nacjonalistycznej retoryki, której przejawy usłyszeliśmy w niektórych wystąpieniach.
EnglishI repudiate the propaganda of terrorism.
EnglishSuch super-statehood and a centralised army for Europe I repudiate, as I do the Lisbon Treaty, which would make it all possible.
Odrzucam tę ideę superpaństwa i scentralizowanej armii europejskiej, podobnie jak traktat lizboński, który uczyniłby to wszystko możliwym.
EnglishWe are well aware that there can always be strong doses of populism and demagoguery surrounding budgetary issues, and we repudiate these.
Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wokół kwestii budżetowych zawsze może pojawić się sporo populizmu i demagogii, które odrzucamy.
EnglishNow the easiest way to fall down in this, and not be real real, right, the easiest way not to be true to yourself is not to understand your heritage, and thereby repudiate that heritage.
Najprostszą drogą w te rejony, z dala od prawdziwej prawdy, najłatwiejszą drogą do bycia niewiernym sobie jest nie zrozumieć swojego dziedzictwa a przez to odtrącenie tego dziedzictwa.