«to proffer» на польском

EN

«to proffer» перевод на польский

volume_up
to proffer {перех.гл.}

EN to proffer
volume_up
[proffered|proffered] {переходный глагол}

1. формальный

to proffer (также: to depict, to picture, to portray, to put across)
volume_up
przedstawić {глаг.}
to proffer (также: to give, to dish out)
volume_up
dać {глаг. сов.}
to proffer (также: to administer, to deal, to dispense, to give)
volume_up
dawać [daję|dawałbym] {глаг. несов.}
to proffer (также: to give, to hand over to, to hand to)
volume_up
wręczyć {глаг.}
to proffer (также: to propound)
volume_up
przedłożyć {глаг.}
to proffer (также: to depict, to feature, to give, to introduce)
volume_up
przedstawiać {глаг. несов.}
to proffer (также: to hand, to hand out, to hand over, to give sth in)
volume_up
wręczać [wręczam|wręczałbym] {глаг. несов.}
to proffer (также: to present, to submit, to propound)

2. "hand, cigarette", формальный

to proffer (также: to dish up, to hand, to hand over, to pass)
volume_up
podawać [podaję|podawałbym] {глаг. несов.}
to proffer (также: to disclose, to dish up, to enter, to hand)
volume_up
podać {глаг. сов.}

3. "friendship", формальный

to proffer (также: to dish up, to offer, to propose, to put sth forward)
volume_up
zaproponować {глаг. сов.}
It rejected the outstretched hand proffered to it by President Obama and rejected the latest plan suggested by the Six, which involved Russia and France.
Iran odrzucił wyciągniętą ku niemu dłoń prezydenta Obamy oraz ostatni plan zaproponowany na spotkaniu grupy sześciu krajów z udziałem Rosji i Francji.
to proffer (также: to bid, to dish up, to offer, to propose)
volume_up
proponować [proponuję|proponowałbym] {глаг. несов.}
This means barriers are proffered instead of solutions.
Oznacza to, że zamiast rozwiązań proponuje się przeszkody.

4. "condolences", формальный

to proffer (также: to fold, to hand, to hand in, to knit)
volume_up
złożyć {глаг.}
to proffer (также: to assemble, to file, to fold, to hand)
volume_up
składać [składam|składałbym] {глаг. несов.}

5. "advice", формальный

to proffer (также: to volunteer)
volume_up
służyć [służę|służyłbym] {глаг.} (czymś)

английские примеры использования для "to proffer"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThis, too, is a liberal measure which will proffer practical benefits, the kinds that come from knowing you can do your job and live your life free from the tyranny of prejudice.
To także jest środek o charakterze liberalnym, który przyniesie praktyczne korzyści w postaci świadomości, że można pracować i żyć w świecie wolnym od tyranii podszytej uprzedzeniami.