«pediatric» на польском

EN

«pediatric» перевод на польский

volume_up
pediatric {прилаг.}

EN pediatric
volume_up
{прилагательное}

pediatric (также: childish, childlike, children's, child's)
volume_up
dziecięcy {прил. м.р.}
pediatric
volume_up
pediatryczny {прил. м.р.}
pediatric
volume_up
dla dzieci {прил. м.р.}

Синонимы (английский) для "pediatric":

pediatric
English

английские примеры использования для "pediatric"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishDirect thermalAdhesive closureAdult, pediatric and infant7 colors
Druk termiczny Zapięcie samoprzylepne Dla dorosłych, dzieci i noworodków 7 kolorów
EnglishPediatric use should only be carried out by specialists.
Stosowanie u dzieci powinno być prowadzone przez lekarzy specjalistów.
EnglishThe adverse experience profile for pediatric patients appears to be similar to that seen in adult patients.
Profil działań niepożądanych u dzieci wydaje się być podobny do profilu obserwowanego u dorosłych pacjentów.
EnglishData in the pediatric population are limited.
EnglishPediatric use Data are too limited to support the safety and effectiveness of EVICEL in children.
Zastosowanie u dzieci Brak wystarczających danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania i skuteczność preparatu EVICEL u dzieci.
EnglishThese events were reported primarily among pediatric and adolescent patients and often had an abrupt onset and rapid resolution.
Przypadki te zgłaszano głównie u dzieci i młodzieży i miały one często nagły początek i szybkie zakończenie.
Englishweekly or once every other week pediatric dose of Nespo (µg/ week) can be determined by dividing the total weekly dose of r-HuEPO (IU/ week) by 240.
otrzymujących r- HuEPO raz w tygodniu można przestawić na leczenie produktem Nespo dawkowanym raz na dwa tygodnie.
EnglishThe DSMB will be composed of independent physicians with expertise in Dermatology, Pediatric Medicine, Immunology, Epidemiology and Oncology.
W skład zespołu DSMB wejdą niezależni lekarze specjaliści w dermatologii, pediatrii, immunologii, epidemiologii i onkologii.
EnglishThe initial weekly or once every other week pediatric dose of Aranesp (µg/ week) can be determined by dividing the total weekly dose of r-HuEPO (IU/ week) by 240.
otrzymujących r- HuEPO raz w tygodniu można przestawić na leczenie produktem Aranesp dawkowanym raz na dwa tygodnie.
EnglishIt has a very well-equipped pediatric ophthalmic center, which was made possible in part by a gift from the Ronald McDonald charity.
Ma on bardzo dobrze wyposażone pedriatryczne centrum okulistyczne. ~~~ Stworzenie go było możliwe po części dzięki darom organizacji charytatywnej Ronalda McDonalda.
EnglishSo I am a pediatric cancer doctor and stem-cell researcher at Stanford University where my clinical focus has been bone marrow transplantation.
Jestem onkologiem dziecięcym oraz badaczem komórek macierzystych na Uniwersytecie Stanford gdzie moje badania skupiały się na przeszczepach szpiku kostnego.
EnglishIn pediatric patients suffering from renal impairment, the dose will have to be adjusted on an individual basis taking into account the renal clearance of the patient, his age and his body weight.
U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalać indywidualnie na podstawie klirensu kreatyniny, wieku oraz masy ciała pacjenta.
Englishweekly or once every other week pediatric dose of Nespo (µg/ week) can be determined by dividing the total weekly dose of r-HuEPO (IU/ week) by 240.
Początkową dawkę produktu Nespo podawanego u dzieci raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie (μg/ tydzień) można określić, dzieląc całkowitą dawkę tygodniową r- HuEPO (j. m. / tydzień) przez 240.
EnglishThe initial weekly or once every other week pediatric dose of Aranesp (µg/ week) can be determined by dividing the total weekly dose of r-HuEPO (IU/ week) by 240.
Początkową dawkę produktu Aranesp podawanego u dzieci raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie (μg/ tydzień) można określić, dzieląc całkowitą dawkę tygodniową r- HuEPO (j. m. / tydzień) przez 240.