«our reference» на польском

EN

«our reference» перевод на польский

EN our reference
volume_up

our reference (также: our ref)

варианты переводов в англо-польском словаре

squirrel имя существительное
our местоимение
Polish
reference имя существительное
to reference глагол
to refer глагол

английские примеры использования для "our reference"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThey are our reference point when intervening in matters of health.
Stanowią one dla nas punkt odniesienia przy podejmowaniu interwencji w sprawach dotyczących zdrowia.
EnglishYour support will be an important reference for our follow-up work and for specific proposals.
Państwa wsparcie będzie ważnym wskaźnikiem dla kontynuowania prac i formułowania wniosków szczególnych.
EnglishOne thing I missed hearing in today's speech was any reference to our largest European neighbour, Ukraine.
W dzisiejszym przemówieniu zabrakło mi chociażby słowa o naszym największym europejskim sąsiedzie: Ukrainie.
EnglishWe are the representatives of the European people and they should be the point of reference for our actions.
Jesteśmy przedstawicielami obywateli europejskich, a więc to oni powinni być punktem odniesienia dla naszych działań.
EnglishFinally, Madam President, respect for human rights remains a necessary point of reference for our policies.
Wreszcie, pani przewodnicząca, poszanowanie dla praw człowieka pozostaje niezbędnym punktem odniesienia dla naszej polityki.
EnglishWe are living on a planet with a lot of activities, with reference to our living environment, done by faith and guess alone.
Źyjemy na planecie z wieloma możliwościami, z nawiązaniem do środowiska, w oparciu tylko o wiarę i szacunki.
EnglishI am pleased that our proposal to take the period 2005-2007 as our basic reference period was adopted, as it will mean fairness.
Cieszę się, że przyjęto nasz wniosek o uznanie za podstawowy okres referencyjny lat 2005-2007, gdyż zapewni to sprawiedliwe działanie.
EnglishLinked to that is making sure that they are prosecuted and treated properly by reference to our own judicial standards in the countries of that region.
Wiąże się z tym zapewnienie, by podejrzanemu postawiono zarzuty i odpowiednio traktowano poprzez odniesienie się do naszych standardów sądownictwa w krajach regionu.

Другие слова