«to hover» на польском

EN

«to hover» перевод на польский

volume_up
to hover {глаг.}
EN

to hover [hovered|hovered] {глагол}

volume_up
1. общее
to hover (также: to heave, to sweep, to furl upwards)
volume_up
unosić się {возвр. глаг.}
to hover (также: to droop, to hang, to impend)
volume_up
wisieć [wiszę|wisiałbym] {глаг. несов.}
to hover (также: to spin, to wind, to loiter)
volume_up
kręcić się {возвр. глаг.}
to hover (также: to fluctuate, to hang back, to hesitate, to pause)
volume_up
wahać się {возвр. глаг.}
2. Компьютерные технологии
to hover (также: to hover over)
volume_up
najechać {глаг. сов.}

английские примеры использования для "to hover"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThen hover over the arrows that appear next to the result to see a visual preview of that result.
Następnie wskaż strzałki widoczne obok, aby wyświetlić wizualny podgląd danej pozycji.
EnglishYou can hover over an icon on the toolbar to see a message describing what that option can do.
Możesz umieścić kursor na ikonie na pasku narzędzi, aby zobaczyć opis działania danej opcji.
EnglishTo view a comment after it's been inserted, hover your mouse over the orange comment indicator.
Aby wyświetlić treść wstawionego komentarza, umieść kursor myszy nad pomarańczowym wskaźnikiem komentarza.
EnglishThen hover over the arrows that appear next to the result to see a visual preview of that result.
Następnie ustawiaj kursor nad strzałkami pojawiającymi się obok wyników, aby zobaczyć wizualny podgląd danego wyniku.
EnglishWhen you hover your mouse over the blue Share button, you'll see a description of the visibility setting of your doc or file.
Umieszczenie wskaźnika myszy nad niebieskim przyciskiem Udostępnij spowoduje wyświetlenie opisu ustawienia widoczności dla danego dokumentu lub pliku.
EnglishIf you have the new Google bar, you may see a Google logo instead of links to other Google products.Click or hover over the Google logo to access a drop-down menu with links to other Google products.
Znajdujące się w tym miejscu linki umożliwiają przechodzenie do kilku innych usług Google.
EnglishTo help remember why you blocked a particular site, hover over the URL and click View Details to see more context.
Aby przypomnieć sobie, dlaczego dana witryna została przez Ciebie zablokowana, umieść wskaźnik myszy nad adresem URL i kliknij Wyświetl szczegóły w celu wyświetlenia kontekstu.
EnglishWhen you hover over the formula name and syntax, you'll see a tooltip that contains the syntax, a description of the formula, and a link to the full list of functions.
Gdy umieścisz wskaźnik myszy nad nazwą i składnią formuły, zobaczysz etykietkę ze składnią, opis formuły oraz link do pełnej listy funkcji.
EnglishInstant PreviewsAfter hovering your cursor over a result, hover over the arrows next to the search result to see what a webpage is like before clicking on the result.
Podgląd w wyszukiwarcePo ustawieniu kursora nad wynikiem możesz ustawiać kursor nad strzałkami obok wyników wyszukiwania, aby wyświetlać podgląd stron internetowych przed kliknięciem wyniku.