«helper» на польском

EN

«helper» перевод на польский

volume_up
helper {имя существительное}

EN helper
volume_up
{имя существительное}

helper (также: assistant, mate, whisperer, sidekick)
volume_up
pomocnik {м.р.}
God will not withdraw his anger; The helpers of Rahab do stoop under him.
Gdyby Bóg nie odwrócił gniewu swego, upadliby przed nim pomocnicy hardzi.
And they shall know at I am Jehovah, when I have set a fire in Egypt, and all her helpers are destroyed.
I dowiedzą się, żem Ja Pan, gdy zapalę ogień w Egipcie, i będą potarci wszyscy pomocnicy jego.
helper (также: supporter)
volume_up
wspomożyciel {м.р.} [поэтич.]

Синонимы (английский) для "helper":

helper

английские примеры использования для "helper"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishFor he will deliver the needy when he crieth, And the poor, that hath no helper.
Albowiem wyrwie ubogiego wołającego, i nędznego, który nie ma pomocnika.
EnglishThey mar my path, They set forward my calamity, [Even] men that have no helper.
Popsuli ścieszkę moję, i nędzy do nędzy mojej przyczynili, a nie potrzebują do tego pomocnika.
EnglishHear, O Jehovah, and have mercy upon me: Jehovah, be thou my helper.
EnglishThou hast seen [it]; for thou beholdest mischief and spite, to requite it with thy hand: The helpless committeth [himself] unto thee; Thou hast been the helper of the fatherless.
Ale ty widzisz ucisk, i krzywdę upatrujesz, abyś im odpłacił ręką twą; na ciebieć się spuścił ubogi, tyś jest pomocnikiem sierocie.
Englishthat ye receive her in the Lord, worthily of the saints, and that ye assist her in whatsoever matter she may have need of you: for she herself also hath been a helper of many, and of mine own self.
Abyście ją przyjęli w Panu, jako przystoi świętym, i stali przy niej, w którejkolwiek by was rzeczy potrzebowała; albowiem i ona wielom gospody użyczała, aż i mnie samemu.