«helmet» на польском

EN

«helmet» перевод на польский

volume_up
helmet {имя существительное}
PL

EN helmet
volume_up
{имя существительное}

1. общее

helmet (также: crash helmet)
volume_up
kask {м.р.}
Just with the helmet, integral helmet, it's really no problem to breathe.
Wystarczy zabudowany kask i można oddychać.
Potem wyrzuca w górę swój kask.
So they believe you should not just wear helmets for biking, but also for walking around.
Uważają, że kask powinni nosić nie tylko rowerzyści, ale również piesi.
helmet
volume_up
hełm {м.р.}

2. спорт

helmet
volume_up
kask {м.р.}
Just with the helmet, integral helmet, it's really no problem to breathe.
Wystarczy zabudowany kask i można oddychać.
Potem wyrzuca w górę swój kask.
So they believe you should not just wear helmets for biking, but also for walking around.
Uważają, że kask powinni nosić nie tylko rowerzyści, ale również piesi.
helmet
volume_up
kask {м.р.} (bramkarza)
Just with the helmet, integral helmet, it's really no problem to breathe.
Wystarczy zabudowany kask i można oddychać.
Potem wyrzuca w górę swój kask.
So they believe you should not just wear helmets for biking, but also for walking around.
Uważają, że kask powinni nosić nie tylko rowerzyści, ale również piesi.

английские примеры использования для "helmet"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishPersia, Cush, and Put with them, all of them with shield and helmet;
Persów, Murzynów i Putejczyków z nimi, tych wszystkich z tarczami i z przyłbicami;
EnglishAnd take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God:
Przyłbicę też zbawienia weźmijcie i miecz Ducha, który jest słowo Boże
EnglishI was thrilled to be the only person standing on the stage with a shiny silver helmet.
EnglishAnd Tom knows that that little bit of foam in a bike helmet can reduce the G-force of impact by half.
" Tom wie, że ta odrobina gąbki w kasku rowerowym, potrafi zredukować siłę uderzenia o połowę.
EnglishI've been on one of these, and I didn't have a helmet, either.
EnglishAnd Saul clad David with his apparel, and he put a helmet of brass upon his head, and he clad him with a coat of mail.
I ubrał Saul Dawida w szaty swe, i włożył przyłbicę miedzianą na głowę jego, a oblukł go w pancerz.
EnglishI took it very literally, and took my bike helmet, put a little cut over there so that the projector actually fits nicely.
EnglishAnd The Police's "Synchronicity" cassette had just been released and there was no helmet law in my hometown of Bregenz.
Wtedy też na kasetach ukazał się album The Police - "Synchronicity", a w moim rodzinnym mieście Bregenz nie było obowiązku jeżdżenia w kasku.
EnglishAnd he had a helmet of brass upon his head, and he was clad with a coat of mail; and the weight of the coat was five thousand shekels of brass.
A przyłbica miedziana była na głowie jego, a w karacenę łuszczastą ubierał się, a waga karaceny pięć tysięcy syklów miedzi ważyła.
EnglishSo now I'm back to adopting many -- not all; I don't wear a helmet anymore -- but dozens of healthy behaviors that I adopted during my year.
Teraz wracam do wielu zachowań, nie wszystkich; nie chodzę już w kasku, ale do wielu zdrowych nawyków, jakich nabyłem podczas tego roku.
EnglishOne day, I think, we will pass a directive forcing children to wear a helmet when they go out or to wear gloves when it is cold.
Pewnego dnia, jak sadzę, przyjmiemy dyrektywę nakazującą dzieciom wkładanie kasków przed każdym wyjściem z domu i noszenia rękawiczek, gdy jest zimno.
EnglishPersia and Lud and Put were in thine army, thy men of war: they hanged the shield and helmet in thee; they set forth thy comeliness.
Persowie, i Ludczycy, i Putejczycy bywali w wojsku twojem, mężowie waleczni twoi; tarcz i przyłbicę zawieszali w tobie, ci przydawali tobie ozdoby.
EnglishBut knowing my father, and how he kept saying that he was a pacifist and non-violent, I found it very hard to picture him with a helmet and gun.
Ale znając swojego ojca i to jak powtarzał, że jest pacyfistą i nie znosi przemocy, było mi bardzo trudno wyobrazić go sobie z hełmem i pistoletem.

Другие слова