«helm» на польском

EN

«helm» перевод на польский

volume_up
helm {имя существительное}
PL
PL

«hełm» перевод на английский

volume_up
hełm {м.р.}
EN

EN helm
volume_up
{имя существительное}

1. навигация

helm
volume_up
ster {м.р.}
I am convinced that Europe, in the throes of a crisis, needs a strong hand and orientation at the helm.
Jestem przekonana, że nękana kryzysem Europa potrzebuje silnej i zdecydowanej ręki u steru.
Peter Mandelson has left the stage after four years at the helm.
Pan Peter Mandelson zszedł ze sceny po czterech latach u steru.
Why is the Commission itself not also at the helm of the negotiations with GM and Magna instead of just Germany?
Dlaczego to nie Komisja stoi u steru negocjacji z GM i Magna, tylko Niemcy?

Синонимы (польский) для "hełm":

hełm
Polish

английские примеры использования для "helm"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishI also say that especially for our Romanian colleagues, with Mr Severin at the helm.
Mówię to szczególnie w imieniu naszych kolegów z Rumunii, z posłem Severinem na czele.
EnglishPeter Mandelson has left the stage after four years at the helm.
Pan Peter Mandelson zszedł ze sceny po czterech latach u steru.
EnglishI am convinced that Europe, in the throes of a crisis, needs a strong hand and orientation at the helm.
Jestem przekonana, że nękana kryzysem Europa potrzebuje silnej i zdecydowanej ręki u steru.
EnglishWhy is the Commission itself not also at the helm of the negotiations with GM and Magna instead of just Germany?
Dlaczego to nie Komisja stoi u steru negocjacji z GM i Magna, tylko Niemcy?
EnglishHowever, the approach favoured, with the EU at the helm, is one of joint responsibility of all countries.
Jednak podejście preferowane przez podmioty kierujące UE to wspólna odpowiedzialność wszystkich państw.
EnglishWhen I look at the government apparatus in Germany, I can see that, there too, the wrong people are at the helm.
Gdy przyglądam się aparatowi rządowemu Niemiec widzę, że i tutaj władzę sprawują niewłaściwi ludzie.
EnglishWe wish you every success for the rest of the six months during which Slovenia is at the helm of the European Union.
Życzymy wam wszystkiego dobrego na resztę tych sześciu miesięcy, kiedy to Słowenia będzie u steru Unii Europejskiej.
EnglishWith Belgium at the helm, progress was made in the important area of banking sector supervision and regulation - at least in part.
Z Belgią u steru poczyniliśmy - przynajmniej częściowo - postępy w ważnej kwestii nadzoru nad sektorem bankowym i jego regulacji.
EnglishI very much hope that, following the euphoria of the last few days, the Kosovars will shoulder their responsibility quickly, as it is they who are at the helm.
Mam wielką nadzieję, że po euforii ostatnich kilku dni Kosowianie szybko podejmą odpowiedzialność, ponieważ to oni są u steru.
EnglishThere is a large enough percentage of the EU population who consider themselves Eurosceptic for it to be deemed inappropriate that Brussels be at the helm of education and training.
W UE jest znaczny odsetek obywateli, którzy uważają się za eurosceptyków i według nich Bruksela nie powinna sterować obszarem kształcenia i szkolenia.
EnglishIn this time of difficulty, I believe it is fundamental to have a person of the very highest calibre at the helm of the ECB, and Mario Draghi is a perfect representation of this profile.
Uważam, że w tym trudnym okresie, sprawą o zasadniczym znaczeniu jest to, aby u steru EBC stała osoba największego formatu, a Mario Draghi stanowi doskonały przykład osoby tego rodzaju.