«half size» на польском

EN

«half size» перевод на польский

volume_up
half size {имя существительное}
volume_up
half size {прилаг.}

EN half size
volume_up
{имя существительное}

half size (также: half, half-piece)
volume_up
połówka {ж.р.}

варианты переводов в англо-польском словаре

half имя существительное
size имя существительное
to size наречие
Polish

английские примеры использования для "half size"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishLastly, Europe today has a population three and a half times the size of Russia's.
Wreszcie Europa trzyipółkrotnie przewyższa obecnie Rosję pod względem liczby ludności.
EnglishWhen I went there 27 years later, the fish had shrunk to half of their size.
Kiedy udałem się tam 27 lat temu, rozmiar ryb zmniejszył się o połowę.
EnglishIndia is two and a half times the size of Europe, including Turkey.
Indie są krajem dwa i pół razy większym niż Europa, wliczając Turcję.
EnglishNow this little critter, it's only about half a millimeter in size, not terribly charismatic.
To małe stworzenie wielkości ok. 1 mm, niezbyt atrakcyjne, zostało odkryte na początku lat 80.
EnglishWe actually take a very small piece of the bladder from the patient -- less than half the size of a postage stamp.
Pobieramy bardzo mały fragment pęcherza pacjenta -- mniej niż połowa znaczka pocztowego.
English. ~~~ Narrator: Big, but less than half the size of supercroc's skull. ~~~ Man: Enormous.
Narrator: Duża, ale o połowę mniejsza niż czaszka Sarkozucha.
EnglishSo, Mars is a pretty big place even though it's half the size.
EnglishNow, when I was a boy of about his age, I would go out fishing with my grandfather and we would catch fish about half that size.
Gdy ja byłem w jego wieku jeździłem na ryby z dziadkiem i łowiliśmy ryby o połowę mniejsze.
EnglishJust to give you a size -- that's Dawkins, me and The Amazing Randi, next to this two, two and a half story size image.
Pokaże wam rozmiar tego zjawiska - To Dawkins, ja i Randi, a obok nas wysoki na dwa i pół piętra wizerunek.
EnglishSame strategy, we take a very small piece of the bladder, less than half the size of a postage stamp.
EnglishAnd we said, "Well, this is half the size, it doesn't have any of the design features that have been agreed upon by everyone -- everyone in the city.
Odpowiedzieliśmy: "Jest o połowę mniejsza, nie ma opcji przez nas zaprojektowanych, które wszyscy w ratuszu zaakceptowali.
EnglishMars is half the size of the Earth, but because two-thirds of the Earth is covered by water, the land area on Mars is comparable to the land area on Earth.
Mars jest o połowę mniejszy od Ziemi. ~~~ Ale 2/3 powierzchni Ziemi pokrywa woda, więc powierzchnia lądu Marsa jest porównywalna do ziemskiej.
EnglishI was the only human being in an area one-and-a-half times the size of America, five-and-a-half thousand square miles. ~~~ More than 2,000 people have climbed Everest.
Byłem jednym człowiekiem na terenie półtora razy większym od Ameryki, czyli ponad 8 kilometrów kwadratowych Everest zdobyło ponad dwa tysiące osób.
EnglishWe had a meeting that evening with his contractor of choice, and the contractor showed up with the drawings of the platform about half the size that we had drawn it.
Tamtego wieczora mieliśmy spotkanie z wybranym przez niego wykonawcą, który pojawił się z rysunkami platformy połowę mniejszej niż na naszych planach.
EnglishIf you were to go out there today, 20 years after this fishery collapsed, if you could catch a fish, which would be a bit of a challenge, it would be half that size still.
Gdybyście pojechali tam teraz, 20 lat po upadku rybołówstwa, i złowili rybę, co byłoby nie lada wyzwaniem, byłaby ona jeszcze o połowę mniejsza.