«fend for» на польском

EN

«fend for» перевод на польский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "fend for" в контексте.

варианты переводов в англо-польском словаре

to fend глагол
for предлог
for союз
for
see имя существительное
see
Polish

английские примеры использования для "fend for"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWe must ensure that we fend off all criminal activity that could affect it.
Musimy dopilnować, aby nie miała na nią wpływu jakakolwiek działalność przestępcza.
EnglishHowever, if we parents are unaware, we are leaving our children to fend for themselves.
Jakkolwiek, jeśli rodzice są nieświadomi, zostawiają dziecko na pastwę losu.
EnglishPoulvac FluFend H5N3 RG emulsion for injection for chickens and ducks
Poulvac FluFend H5N3 RG emulsja do wstrzykiwań dla kur i kaczek.
EnglishWhat is the risk associated with Poulvac FluFend H5N3 RG?
Jakie ryzyko wiąże się ze stosowaniem szczepionki Poulvac FluFend H5N3 RG?
EnglishIn other words, the families must not be left to fend for themselves.
Innymi słowy, rodziny nie mogą być pozostawione samym sobie.
EnglishPage 2/ 3©EMEA 2008 Poulvac FluFend H5N3 RG has been authorised under “ Exceptional Circumstances”.
Szczepionka Poulvac FluFend H5N3 RG została zarejestrowana w „ wyjątkowych okolicznościach ”.
English♫ ♫ Is it right the children have to fend for themselves?
♫ ♫ Czy to sprawiedliwe by dzieci musiały radzić sobie same?
EnglishOther information about Poulvac FluFend H5N3 RG:
EnglishPoulvac FluFend H5N3 RG is a vaccine used in chickens and ducks to protect against avian influenza.
Poulvac FluFend H5N3 RG jest szczepionką stosowaną u kurcząt i kaczek w celu ich zabezpieczenia przed grypą ptaków.
EnglishThis means that it has yet not been possible to obtain complete information about Poulvac FluFend H5N3 RG.
Oznacza to, że nie było jeszcze możliwe zebranie kompletnych informacji na temat szczepionki Poulvac FluFend H5N3 RG.
EnglishPoulvac FluFend H5N3 RG Emulsion for injection
EnglishPoulvac FluFend H5N3 RG Emulsion of injection
EnglishWhat is Poulvac FluFend H5N3 RG used for?
EnglishThis was a woman who read coffee grounds to see the future and melted lead into mysterious shapes to fend off the evil eye.
Była to kobieta, która wróżyła z fusów kawy i topiła ołów w tajemnicze kształty, aby chronić przed złym okiem.
EnglishPoulvac FluFend H5N3 RG is a vaccine.
EnglishHow does Poulvac FluFend H5N3 RG work?
EnglishWhat is Poulvac FluFend H5N3 RG?
EnglishSo now, you've got your pizza nights, you've got your microwave nights, you've got your grazing nights, you've got your fend-for-yourself nights and so on.
Więc mamy teraz noce z pizzą, noce z mikrofalówką, noce z podjadaniem, noce zrób-to-sam i tak dalej.

Другие слова

English
  • fend for

Загляни в польско-русский bab.la словарь.