«conversation» на польском

EN

«conversation» перевод на польский

volume_up
conversation {имя существительное}
EN

conversation {имя существительное}

volume_up
conversation (также: chat, talk, dialog, discourse)
It's a conversation worth having and an idea worth spreading.
Jest to rozmowa warta podjęcia, oraz idea warta szerzenia.
It is no longer a conversation about overcoming deficiency.
Nie jest to już rozmowa o przezwyciężaniu braków.
That conversation inside of you got mixed up in some way.
Ta rozmowa wewnątrz ciebie w jakiś sposób się pomieszała.
conversation (также: colloquy, converse)
So, have you thought about our little conversation after class?
Czy przemyślałaś już naszą małą konwersację po zajęciach?
It physically carves out conversation space for one.
Tworzy fizyczną przestrzeń na konwersację.
Więc ona i ja rozpoczęliśmy przemiłą konwersację.

английские примеры использования для "conversation"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishI have had a long telephone conversation with the Ukrainian Energy Minister.
Przeprowadziłem długą rozmowę telefoniczną z ukraińskim ministrem ds. energii.
EnglishAt no point in the last four months has this conversation taken place.
Rozmowy na te tematy nie odbyły się ani razu w ciągu ostatnich czterech miesięcy.
EnglishWith another three billion people connected, they want to be part of the conversation.
Kolejne trzy miliardy ludzi połączone siecią chcą być częścią tej rozmowy.
EnglishSo to engage in that conversation with the body, we need to speak the body's language.
Tak więc, aby nawiązać taki dialog z ciałem, musimy mówić językiem ciała.
EnglishMy wife started to fine me one dollar for every irrelevant fact I inserted into conversation.
Żona kazała mi płacić dolara grzywny za każdy nieistotny fakt wtrącany do rozmowy.
EnglishI apologize for the sexist conversation here, but this is the way it really happened.
Przepraszam za tę seksistowskie rozmowę, ale tak właśnie wyglądała.
EnglishIf it's possible that you'll need a message or conversation in the future, we recommend archiving.
Jeśli wiadomość lub wątek może się przydać w przyszłości, zalecamy archiwizację.
EnglishYou talk to a runner, I guarantee, within 30 seconds, the conversation turns to injury.
Po 30 sekundach rozmowy z biegaczem, zaczyna się mówić o kontuzjach.
EnglishMS: I thought "Turn the camera off" meant, "Let's have an off-the-record conversation."
MS: Sądziłem, że "wyłącz kamerę" oznacza "porozmawiajmy prywatnie".
EnglishAnd the last thing is that -- actually, the direction of the conversation.
I ostatnia myśl jest taka - tak naprawdę puenta naszych rozważań.
EnglishWhere can a museum exist as the place for us all to have this conversation?
W jaki sposób muzeum może być dla nas miejscem tej konwersacji?
EnglishPhilip Zimbardo: Let's tune into the conversation of the principals in Adam's temptation.
Philip Zimbardo: Posłuchajmy rozmowy o regułach w kuszeniu Adama.
EnglishHowever, in the web interface, the whole conversation will be given the corresponding label.
Jednak w interfejsie internetowym całej rozmowie zostanie przydzielona odpowiednia etykieta.
EnglishHe engaged the President in Ashgabat in exactly that kind of conversation.
Odbył on z prezydentem w Aszchabadzie dokładnie taką rozmowę.
EnglishSo let me stop there and bring John back, and maybe we can just have a longer conversation.
Tu się zatrzymam i zawołam Johna, I po prostu dłużej porozmawiamy.
EnglishAnd I would like to share with you some of the bits of the conversation that we started with.
Chciałbym podzielić się z wami fragmentami rozmowy, od której rozpoczęła się nasza współpraca.
EnglishTo see all the messages in a conversation, just click the "Expand all" button.
Aby zobaczyć wszystkie wiadomości składające się na wątek, po prostu kliknij przycisk „Rozwiń wszystkie”.
EnglishBecause if we do, I can look forward to the conversation I'm going to have with my daughter in 20 years.
Jeśli tak się stanie, będę mógł przewidzieć o czym będę rozmawiał z córką za 20 lat.
EnglishAnd the art of conversation is being replaced -- dangerously, I think -- by personal broadcasting.
Sztuka konwersacji jest zastępowana, według mnie niebezpiecznie, przez osobiste nadawanie.
EnglishIt turns out that oil spill is a mostly white conversation, that cookout is a mostly black conversation.
Okazuje się, że o wycieku ropy rozmawiają głównie biali, a o barbecue głównie czarni.