«to beef up» на польском

EN

«to beef up» перевод на польский

volume_up
to beef up {глаг.}

EN to beef up
volume_up
{глагол}

1. общее

to beef up (также: to amplify, to boost, to buttress, to supercharge)
volume_up
wzmocnić {глаг. сов.}
Let me remind you that we are not the only ones with these aims: on several occasions, the European Central Bank has called on Parliament to beef up the Commission's already bold proposals.
Pragnę przypomnieć, że nie są to cele wyłącznie nasze: Europejski Bank Centralny kilkakrotnie wzywał Parlament do wzmocnienia i tak ambitnych już wniosków Komisji.
to beef up (также: to buttress, to fade in, to fortify, to supercharge)
volume_up
wzmacniać {глаг. несов.}
to beef up (также: to diversify, to variegate, to beef up)
volume_up
urozmaicać {глаг. несов.}
volume_up
uatrakcyjniać {глаг. несов.}
to beef up (также: to beef up)
volume_up
uatrakcyjnić {глаг. сов.}
to beef up (также: to spice up, to beef up)
volume_up
urozmaicić {глаг. сов.}

2. разговорный

to beef up (также: to amplify, to beef up, to boost, to buttress)
volume_up
wzmocnić {глаг. сов.}
Let me remind you that we are not the only ones with these aims: on several occasions, the European Central Bank has called on Parliament to beef up the Commission's already bold proposals.
Pragnę przypomnieć, że nie są to cele wyłącznie nasze: Europejski Bank Centralny kilkakrotnie wzywał Parlament do wzmocnienia i tak ambitnych już wniosków Komisji.
to beef up (также: to beef up, to buttress, to fade in, to fortify)
volume_up
wzmacniać {глаг. несов.}
to beef up (также: to beef up, to diversify, to variegate)
volume_up
urozmaicać {глаг. несов.}
volume_up
uatrakcyjniać {глаг. несов.}
to beef up (также: to beef up)
volume_up
uatrakcyjnić {глаг. сов.}
to beef up
volume_up
podrasować {глаг. несов.}
to beef up (также: to beef up, to spice up)
volume_up
urozmaicić {глаг. сов.}
to beef up
volume_up
zasilić {глаг. сов.}

варианты переводов в англо-польском словаре

beef имя существительное
to beef глагол
to be up to глагол
up прилагательное
up наречие
Polish
up предлог
to up глагол

английские примеры использования для "to beef up"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishMost importantly, we should beef up.
Najważniejsze jest to, abyśmy zwiększyli skalę działania.
EnglishThe FSA interprets its own rule book in secret; they keep the fines that they impose to beef up their own salaries and pensions; there is no court of appeal.
FSA utrzymuje wykładnię swojego zbioru przepisów w tajemnicy, nakładane przezeń kary pieniężne zasilają pensje i emerytury jego urzędników, nie ma sądu odwoławczego.
EnglishWe are driving up the cost of feed, which is hitting our pig farmers, our poultry farmers and our beef farmers, and speeding up those approvals would go a long way to helping the situation.
Windujemy ceny pasz, co dotyka naszych hodowców świń, drobiu i bydła, a przyśpieszenie udzielania tych zezwoleń znacznie ułatwiłoby poprawę sytuacji.
EnglishLet me remind you that we are not the only ones with these aims: on several occasions, the European Central Bank has called on Parliament to beef up the Commission's already bold proposals.
Pragnę przypomnieć, że nie są to cele wyłącznie nasze: Europejski Bank Centralny kilkakrotnie wzywał Parlament do wzmocnienia i tak ambitnych już wniosków Komisji.