«to bear out» на польском

EN

«to bear out» перевод на польский

EN to bear out
volume_up
{глагол}

to bear out (также: to certify, to confirm, to corroborate, to prove)
volume_up
potwierdzać {глаг. несов.}
The next two years will bear out whether EULEX can really continue to make a difference in the long run.
Kolejne dwa lata potwierdzą, czy EULEX może rzeczywiście nadal coś zmieniać w dłuższej perspektywie czasowej.
The figures we have available do not bear out what the honourable Member has said, namely that we are facing a particularly serious situation.
Dostępne dane nie potwierdzają słów pana posła odnośnie do zaistnienia szczególnie poważnej sytuacji w tej dziedzinie.

варианты переводов в англо-польском словаре

bear имя существительное
to bear глагол
out имя существительное
Polish
out наречие
out междометие
Polish
to out глагол
Polish

английские примеры использования для "to bear out"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe worsening of the economic and financial crisis of capitalism bear this out.
Potwierdza to zaostrzenie gospodarczego i finansowego kryzysu kapitalizmu.
EnglishThe next two years will bear out whether EULEX can really continue to make a difference in the long run.
Kolejne dwa lata potwierdzą, czy EULEX może rzeczywiście nadal coś zmieniać w dłuższej perspektywie czasowej.
EnglishThis also refers to the agricultural sector, and the upcoming Mercosur proposals, in particular, bear that out.
Odnosi się to również do sektora rolnictwa, a potwierdzają to zwłaszcza zbliżające się propozycje Mercosur.
EnglishThe figures we have available do not bear out what the honourable Member has said, namely that we are facing a particularly serious situation.
Dostępne dane nie potwierdzają słów pana posła odnośnie do zaistnienia szczególnie poważnej sytuacji w tej dziedzinie.
EnglishThe statistics bear this out: the unemployment rate in Europe stands at 9.6%, the youth unemployment rate at 20.2%.
Statystyki to potwierdzają: wskaźnik bezrobocia w Europie utrzymuje się na poziomie 9,6 %, wskaźnik bezrobocia wśród młodzieży na poziomie 20,2 %.
EnglishWe are convinced that our regulations are compatible with international law, for example the Chicago Convention, and there is much legal opinion to bear this out.
Jesteśmy przekonani, że nasze przepisy są zgodne z prawem międzynarodowym, a przykładowo z Konwencją Chicagowską.
EnglishI asked the trawlermen how much of a reduction they could bear before being driven out of business, and they replied that any reduction would have that effect.
Zapytałem rybaków z trawlerów, jakie ograniczenie mogą wytrzymać zanim zbankrutują i odpowiedzieli, że jakiekolwiek zmniejszenie będzie miało taki skutek.
EnglishThe fact that the majority wishes of all the peoples of Europe should be disregarded is unacceptable for Afghanistan - the events of recent days bear this out - and is absolutely the wrong policy.
Fakt, iż pragnienia większości Europejczyków nie zostaną uwzględnione jest niedopuszczalne - potwierdzają to wydarzenia z ostatnich dni - to całkowicie błędna strategia.

Другие слова