«back office» на польском

EN

«back office» перевод на польский

volume_up
back office {имя существительное}

EN back office
volume_up
{имя существительное}

back office

варианты переводов в англо-польском словаре

back имя существительное
back прилагательное
Polish
back наречие
back
Polish
to back глагол
office имя существительное
office прилагательное

английские примеры использования для "back office"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe document then had to be sent back to the customs office of import.
Następnie dokument musiał być przesłany z powrotem do urzędu celnego właściwego dla importu.
EnglishWhen I got back to his office, I wasn't really sure.
Kiedy wróciłem do jego gabinetu nie byłem całkiem przekonany.
EnglishAnd so Guier and Weiffenbach go back to Weiffenbach's office, and they start kind of noodling around -- hacking, as we might call it now.
I tak Guier i Weiffenbach poszli do biura tego drugiego, i zaczęli kombinować - hakować, jakbyśmy dziś powiedzieli.
EnglishWe would like to welcome back our President-in-Office of the Council, Mr Novelli, who was one of our Members between 1999 and 2002, if I remember rightly.
Witamy ponownie naszego urzędującego przewodniczącego Rady, pana Novellego, który był jednym z posłów w latach 1999-2002, jeśli dobrze pamiętam.