EN annoyance
volume_up
{имя существительное}

annoyance (также: bother, effort, hassle, nuisance)
volume_up
kłopot {м.р.}
annoyance (также: care, worry)
volume_up
zmartwienie {ср.р.}
annoyance (также: bad job, unpleasantness)
annoyance (также: aggravation, crossness, exasperation, irritation)
volume_up
irytacja {ж.р.}
Each time it goes to the object, it reinforces that obsession or that annoyance.
Wracając wzmacniamy obsesję czy irytację.
annoyance
volume_up
dokuczanie {ср.р.}
annoyance (также: irritation)

Синонимы (английский) для "annoyance":

annoyance

английские примеры использования для "annoyance"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishEach time it goes to the object, it reinforces that obsession or that annoyance.
EnglishDuring the process of making these films I found myself taking photographs, often much to the annoyance of the video cameramen.
Podczas tworzenia tych filmów zacząłem fotografować, często drażniąc przy tym operatorów.
EnglishThe charger must automatically be bought with the phone, and this frequently gives rise to great annoyance amongst consumers.
Wraz z telefonem trzeba automatycznie nabyć ładowarkę, a to często bardzo irytuje konsumentów.
EnglishI can understand your annoyance. I only took the Chair two minutes ago.
EnglishWe also had the support of the EU's institutions, the Commission and Parliament, to the annoyance of the critics and sceptics.
Mieliśmy także poparcie unijnych instytucji, Komisji i Parlamentu, co irytowało krytyków i sceptyków.
EnglishI want my annoyance noted.
EnglishNevertheless, we realise that the method of implementing this causes annoyance, not only to operators and customers, but also to the drivers themselves.
Tym niemniej, zdajemy sobie sprawę, że sposób jego wdrażania budzi niezadowolenie nie tylko przewoźników i klientów, ale też samych kierowców.
EnglishThere, the world likes to manifest itself in the form of a tremendous disturbance of the peace, a hindrance on the way to longed-for sleep, an annoyance to be avoided.
Ów świat manifestuje się najczęściej jako zakłócenie spokoju, jako przeszkoda na drodze do wytęsknionego snu, którą należy obejść.
EnglishWhen I then asked the Commission to get the same documents as had been leaked to the press, it took considerable arm twisting to get them and I cannot hide my annoyance at this.
Kiedy poprosiłam Komisję o te same dokumenty, które przeciekły do prasy, musiałam się mocno postarać, żeby je uzyskać i nie ukrywam swej złości.
EnglishAlthough we have a single set of provisions, their practical implementation varies widely from one airport to another, and this creates problems and annoyance.
Dysponujemy pojedynczym zestawem przepisów, jednak sposób ich rzeczywistego wdrażania w każdym porcie lotniczym jest różny, co jest przyczyną problemów i niedogodności.
EnglishBut it does mean persisting in the face of their inevitable annoyance when, for example, we want them to explain things to us in language that we can actually understand.
Ale to znaczy, że trzeba być wytrwałym w obliczu nieuniknionej irytacji, kiedy na przykład chcemy, żeby eksperci wytłumaczyli nam pewne sprawy językiem, jaki jesteśmy w stanie zrozumieć.