«waiver» на нидерландском

EN

«waiver» перевод на нидерландский

volume_up
waiver {имя существительное}
volume_up
to waive {глаг.}

EN waiver
volume_up
{имя существительное}

1. общее

waiver (также: exemption, freedom, indemnity)

2. юриспруденция

Синонимы (английский) для "waiver":

waiver

английские примеры использования для "waiver"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishRequest for the waiver of the parliamentary immunity of Mr Pasqua and Mr Marchiani
Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van de heren Pasqua en Marchiani
EnglishIf we do not get that waiver then the agreement does not come into operation.
Als de waiver er niet komt, worden de verbintenissen niet van kracht.
EnglishI therefore propose that we do not grant the request for a waiver.
Mijn voorstel is dus dat we de immuniteit van Rosado Fernandes niet opheffen.
EnglishFor that reason, I do not think the request for a waiver of immunity should be granted.
EnglishIt will guarantee that there will be absolutely no waiver in stability and budgetary discipline.
Zij garandeert dat er geen haarbreed van stabiliteit en begrotingsdiscipline wordt geweken.
EnglishWell, Mr President, America has already lodged a waiver on this.
Wel, Voorzitter, Amerikanen hebben al een reserve aangetekend daarop.
EnglishRequest for waiver of Mr Pacheco Pereira's immunity
Verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van de heer Pacheco Pereira
EnglishRequest for the waiver of the parliamentary immunity of Mr Kronberger
EnglishBut neither must there be any waiver from meeting the Maastricht criteria.
Men mag echter evenmin korting geven wanneer het om de eerbiediging van de criteria van Maastricht gaat.
EnglishMadam President, the Commission proposals include the waiver of immunity of officials.
Mevrouw de Voorzitter, de Commissie stelt onder meer voor om de immuniteit van ambtenaren af te schaffen.
EnglishThis waiver of parliamentary immunity today concerns our colleague Mr Le Pen.
Vandaag is onze collega, de heer Le Pen, het slachtoffer van de opheffing van zijn parlementaire immuniteit.
EnglishRequest for the waiver of Johannes Voggenhuber's immunity
Verzoek om opheffing van de immuniteit van de heer Johannes Voggenhuber
EnglishAmendments Nos 3, 4 and 5 reduce the scope of the waiver.
Amendementen 3, 4 en 5 verminderen de reikwijdte van de ontheffing.
EnglishRequest for the waiver of Mr Rosado Fernandes ' immunity
Verzoek om opheffing van de immuniteit van de heer Rosado Fernandes
EnglishRequest for the waiver of Peter Sichrovsky's immunity
Verzoek om opheffing van de immuniteit van de heer Peter Sichrovsky
EnglishRequest for the waiver of Elisabeth Jeggle's immunity
Verzoek om opheffing van de immuniteit van mevrouw Elisabeth Jeggle
EnglishRequest for waiver of Mr Ribeiro e Castro's immunity
Verzoek om opheffing van de immuniteit van de heer Ribeiro e Castro
EnglishThe 77 ACP countries succeeded in obtaining a waiver.
De 77 ACS-landen zijn erin geslaagd een ontheffing te verkrijgen.
EnglishRequest for the waiver of the parliamentary immunity of Mr Brie
EnglishMr Kronberger himself accepts the waiver of his immunity and has no objection whatsoever.
De heer Kronberger gaat zelf akkoord met de opheffing van zijn immuniteit, hij tekent hiertegen geen bezwaren aan.