«to put up with» на нидерландском

EN

«to put up with» перевод на нидерландский

EN to put up with
volume_up
{глагол}

to put up with (также: to abide, to endure, to tolerate, to brooch)
volume_up
tolereren {глаг.}
How long are we going to put up with this indignity, Mr President?
Hoelang gaan wij dit schandelijke gedrag nog tolereren, mijnheer de Voorzitter?
That is something we must not put up with nor allow to go unchallenged.
Dat kunnen we ons niet laten welgevallen en kunnen we niet tolereren.
In theory, you are already acting illegally, but we are saying: OK, that's something of a legal vacuum, we 'll put up with it.
Theoretisch handelt u nu al in strijd met de wet, maar wij zeggen: goed, dat is misschien een juridisch vacuüm, en dat tolereren wij.
to put up with (также: to abide, to bear with, to endure, to tolerate)
volume_up
dulden {глаг.}
Should we put up with greater budgetary deficits to compensate for the euro?
Moet men dan nog grotere begrotingstekorten dulden om dit te kunnen compenseren?
(Laughter) (Applause) Like I think we really put up with a lot of crap with our computers.
(Gelach) (Applaus) Echt, ik vind dat we veel te veel suffe zooi op onze computers moeten dulden.
Dat kunnen we gewoonweg niet langer dulden!
to put up with (также: to abide, to bear, to endure, to stand)
volume_up
doorstaan {глаг.}
Not insignificant, in the light of all the criticism which the Union's external action has had to put up with over the years.
Niet onbelangrijk, na alle kritiek die het externe optreden van de Unie de afgelopen jaren heeft moeten doorstaan.
Polish farmers have put up with a great deal, but they are no longer in a position to put up with delays or injustice on the part of the EU where the Russian blockade is concerned.
De Poolse boeren hebben al veel doorstaan, maar de afwachtende en onrechtvaardige houding van de Unie in verband met de Russische blokkade wordt hun nu te veel.
However, may I say also that Emilia Müller has suffered one of the worst assaults by people outside this Parliament that any Member has had to put up with.
Ik wil voorts eveneens benadrukken dat de aanvallen van personen van buiten dit Parlement op Emilia Müller tot de ergste behoren die welke afgevaardigde dan ook heeft moeten doorstaan.
to put up with (также: to abide, to bear, to endure, to experience)
volume_up
ondergaan {глаг.}
to put up with (также: to abet, to abide, to bear, to carry)
volume_up
dragen {глаг.}
The hardest thing to put up with was not the pain, but the noisy traffic at night, dust-carts collecting rubbish, ambulance sirens.
Welnu, dames en heren, niet de pijn was het ergst om dragen maar het ondraaglijke nachtelijke lawaai van het verkeer, van de vuilniswagens en de sirenes van de ambulances.
to put up with (также: to abide, to bear, to endure, to suffer)
volume_up
lijden {глаг.}
Regenerative medicine is what Business Week put up when they did a story about regenerative medicine not too long ago.
Regeneratieve geneeskunde is waar Business Week het over had toen zij nog niet zo lang geleden een verhaal hielden over regeneratieve geneeskunde.
If existing Member States put up barriers, this would be interpreted as the construction of a so-called fortress Europe for the richer countries.
Als de bestaande leden hinderpalen hadden opgeworpen zou dat zijn opgevat als een actie van het ' fort Europa ' van de rijke landen.
We cannot expect all the Member States of the EU to put up with import restrictions in third countries every time a disease breaks out in one or a few Member States.
Het kan toch niet dat alle EU-landen onder invoerbeperkingen van derde landen moeten lijden, als in één of slechts enkele lidstaten een epidemie bij dieren uitbreekt.
to put up with (также: to abide, to bear, to endure, to suffer)
volume_up
velen {глаг.}
to put up with (также: to endure, to tolerate)
volume_up
aanzien {глаг.}
They have seen their own waters plundered by others while they have had to put up their own boats and desist from fishing.
De vissers in Ierland hebben moeten aanzien hoe hun viswateren door anderen werden geplunderd, terwijl hun eigen boten op het droge moesten blijven.
to put up with (также: to abide, to bear, to carry out, to endure)
volume_up
verdragen {глаг.}
to put up with (также: to abide, to accord, to admit, to endure)
volume_up
toelaten {глаг.}
to put up with (также: to abide, to bear, to endure, to stand)
volume_up
uitstaan {глаг.}
to put up with (также: to abide, to bear, to carry out, to endure)
volume_up
uithouden {глаг.}
to put up with (также: to abide, to bear, to carry out, to endure)

варианты переводов в англо-нидерландском словаре

put имя существительное
to put глагол
to be up to глагол
up прилагательное
up наречие
up предлог
Dutch
to up глагол
with наречие
Dutch
with предлог

английские примеры использования для "to put up with"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWe will not put up with a meagre little recommendation on financial regulations '!
Met een mager adviesje over de financiële reglementen nemen we geen genoegen "!
EnglishThere are criminals operating on the Net and we need to put up barriers to stop them.
Er zijn immers criminelen actief op het net, die een halt toegeroepen moet worden.
EnglishThey would put up 25,000 images, they would go like this, "25,0000, okay, okay.
Als je 25,:,000 platen zou moeten ophangen, zou dat zo gaan... ~~~ 25,:,000, oke, oke.
EnglishIt requires a great deal of patience to put up with the EU systems ' inertia.
Het vergt veel geduld te moeten leven met de traagheid van het EU-systeem.
EnglishSo audio is possible to put up, but the rights issues are really pretty thorny.
We kunnen dus audio publiceren, maar de rechtenkwesties blijven netelig.
English(Laughter) I made that up because I just wanted to put up a slide of the Mola mola fish.
(Gelach) Ik heb dat verzonnen omdat ik een plaatje wou laten zien van een maanvis.
EnglishWe should not be demanding that the whole stockpile be put up the chimney at once.
Wij mogen niet eisen dat de hele voorraad in één keer door de schoorsteen wordt gejaagd.
EnglishOK, designers, please put up your hands, even though I can't even see you.
Ontwerpers, steek alsjeblieft je hand op, ook al kan ik ze niet eens zien.
EnglishIn 1958, after the Soviets put up Sputnik, it was "That's the end of America."
In 1958, nadat de Russen de Spoetnik hadden gelanceerd, gold dat als het einde van Amerika.
EnglishThat is not on, and under no circumstances can we can put up with it!
Dat gaat zo niet en dat kunnen we ons in geen geval over onze kant laten gaan!
EnglishI'm going to use my website to put up some things that will give the basic picture.
Ik zal mijn website gebruiken voor dingen die het juiste beeld geven.
EnglishThose supply chains I put up on the screen earlier, they're not there.
Die toeleveringsketens die ik eerder op het scherm liet zien, doen dat niet.
EnglishSo if you're for this, if you're for nuclear power, put up two hands.
Dus als je voor hem bent, als je voor kernenergie bent, steek twee handen op.
EnglishIt is easy to think ‘ the euro is there, we have to put up with it now’.
Het is te gemakkelijk om te denken: u201Cde euro is er, men doet het er maar meeu201D.
EnglishThe Herald has recently been put up for sale by the Scottish Media Group.
The Herald is kortgeleden door de Schotse Mediagroep te koop aangeboden.
EnglishSo, we're going to put up some slides of some of your companies here.
We gaan een paar dia's laten zien van een een paar van jouw bedrijven hier.
EnglishBut a defence was put up in certain quarters and I find that quite inexplicable.
Maar vanuit bepaalde hoeken trachtte men zich te verdedigen en dat vind ik totaal onbegrijpelijk.
EnglishThe reason the squid is willing to put up with these shenanigans is because it wants that light.
De reden dat de inktvis de bacterie daar laat leven is omdat het het licht wil.
EnglishWe are aware that some Member States put up so-called passive resistance to the Commission.
We weten dat bepaalde lidstaten zich passief tegen de Commissie verzetten.
EnglishLet us hope that they put up and do so in the best possible way.
Laat ons hopen dat ze ja zeggen, en dat op de meest overtuigende wijze doen.