«newly created» на нидерландском

EN

«newly created» перевод на нидерландский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "newly created" в контексте.

варианты переводов в англо-нидерландском словаре

new прилагательное
created прилагательное
created глагол
to create глагол

английские примеры использования для "newly created"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIt would be worthwhile assessing the nature of these newly created jobs, which are most often insecure.
Het zou nuttig zijn eens te kijken naar de aard van die nieuwe, veelal onzekere banen.
EnglishBut each small and medium-sized company which is newly created means a new job every time.
Bij de oprichting van elke kleine of middelgrote onderneming ontstaat echter elke keer een nieuwe arbeidsplaats.
EnglishIn the report, hopes are expressed concerning the newly-created UN Human Rights Council.
In het verslag worden ook hoge verwachtingen uitgesproken met betrekking tot de pas opgerichte Mensenrechtenraad van de VN.
EnglishThe technical issues have been resolved and the newly created high-level group started work this week.
De technische kwesties zijn opgelost en de pas ingestelde high-level groep heeft zijn werkzaamheden deze week aangevat.
EnglishMadam President, Austria is famous for the beautiful Alps and also for the newly created national parks.
Mevrouw de Voorzitter, Oostenrijk is beroemd om zijn wondermooie Alpen en ook om zijn nieuw aangelegde nationale parken.
EnglishIn Germany too, between 1983 and 1992 a third of newly-created jobs were attributable to reduced working time.
Ook in Duitsland is een derde van de nieuwe banen tussen 1983 en 1992 aan de arbeidstijdverkorting toe te schrijven.
EnglishOne last thought: due to the sensitivity of this issue, the newly created legislation cannot be set in stone.
Nog een laatste overweging: vanwege de gevoelige aard van dit onderwerp kan de nieuwe wetgeving niet in steen worden gehouwen.
EnglishHowever, care must be taken to ensure that this newly-created EU body operates on the principle of independence and accountability.
We moeten echter wel zorgen dat dit nieuw opgerichte EU-orgaan op onafhankelijke en verantwoordelijke basis opereert.
EnglishThere would be a total of 140 employees involved in this new organisation, of which 51 would be in newly created posts.
In die organisatie zouden al met al 140 personeelsleden werkzaam zijn, waaronder 51 personen die voor nieuwe posten worden aangetrokken.
EnglishThis report also takes up the need for co-operation between the existing committees at EU level and the newly created Council committees.
Dit verslag stelt ook eisen aan de samenwerking tussen de comités op EU-niveau en de nieuwe comités die door de Raad zijn ingesteld.
EnglishAt the same time, however, the across-the-board cut was increased from 2.5 % to 5.1 %, which means that these newly created posts cannot be filled.
Tegelijkertijd heeft hij echter de forfaitaire korting van 2,5% tot 5,1% verhoogd, waardoor deze nieuwe posten niet kunnen worden bezet.
EnglishOn the other hand, Russia and the majority of the emerging economies have institutions which are unfortunately fragile, newly created and lacking in deep-rooted democratic support.
Rusland en de meeste ontluikende economieën hebben echter jammer genoeg broze en recente instellingen die niet van diepgaande democratische steun kunnen genieten.
EnglishThe commitment throughout Africa, via the African Union, to use the newly created Peace and Security Council has created a basis for the UN to act.
De vastberadenheid die, via de Afrikaanse Unie, in heel Afrika heerst om gebruik te maken van de onlangs in het leven geroepen Vredes- en Veiligheidsraad heeft de weg bereid voor ingrijpen van de VN.

Другие слова

English
  • newly created

Загляни в русско-немецкий bab.la словарь.