«language» на нидерландском

EN

«language» перевод на нидерландский

volume_up
language {имя существительное}
NL
volume_up
Altaic language {имя существительное}
volume_up
Bantu language {имя существительное}
volume_up
English language {имя существительное}
NL
NL

«HyperText Markup Language» перевод на английский

EN
EN

language {имя существительное}

volume_up
1. общее
language (также: speech, tongue)
Neither language nor the defence of language can be a reason for discrimination.
Noch de taal, noch de strijd voor een taal kunnen een reden voor discriminatie zijn.
English language was seen as a language of the imperialists.
De Engelse taal werd gezien als de taal van imperialisten.
Should there be an international language of command or should the country's native language be used?
Moet er een internationale taal gebruikt worden of de taal van het betreffende land?
language (также: code)
We are talking about encryption, but our own language is cryptic and we often refer to various articles.
Wij spreken over codering, maar onze eigen taal is een code, en wij verwijzen vaak naar verschillende artikelen.
language (также: argot)
The language of chemistry is universal, and each chemical formula is unique.
Het chemische jargon is universeel, elke chemische formule is uniek.
Ze staan allemaal vol jargon.
I have also expressed concern in the past about the use of simple language and not using jargon, so that it becomes accessible to everyone.
In het verleden heb ik me ook sterk gemaakt voor het gebruik van eenvoudige taal en het vermijden van jargon, zodat het programma voor iedereen toegankelijk wordt.
language (также: speech, tongue)
Patricia Kuhl: During the production of speech, when babies listen, what they're doing is taking statistics on the language that they hear.
Patricia Kuhl: Tijdens het voortbrengen van spraak, en als baby's luisteren, houden ze statistieken bij over de taal die ze horen.
2. лингвистика
language
Mr President, ladies and gentlemen, I believe that when we are talking about security a double language is being used.
Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, ik vind dat er, wanneer het hier over veiligheid gaat, met twee tongen wordt gesproken.
NL

HyperText Markup Language {de}

volume_up
1. Компьютерные технологии
HyperText Markup Language
volume_up
HTML {имя существительное}

Синонимы (английский) для "language":

language
Altaic language
English
English language
English

английские примеры использования для "language"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishMadam President, unfortunately I do not have your mastery of the French language.
Mevrouw de Voorzitter, helaas heb ik het Frans niet zo goed in de vingers als u.
EnglishWe should therefore be very careful as regards both the wording and the language.
Daarom moeten we ook bij de formulering en het taalgebruik erg zorgvuldig zijn.
EnglishNow, the language of knowledge is one thing, but knowledge itself is quite another.
De taal van de kennis is één ding, maar dan zijn we nog niet bij de kennis zelf.
EnglishI therefore see language as being about more than knowing and respecting others.
Daarom is taal voor mij nog iets meer dan alleen de ander te kennen en respecteren.
EnglishLet me now change over into my own language and say something on the report itself.
Laat ik nu overgaan in mijn taal en toch nog iets zeggen over het verslag zelve.
EnglishFrance pursues a very independent policy where the French language is concerned.
Voorziet u een soortgelijke tendens ook voor het Duits, het Spaans of het Portugees?
EnglishI had already complained about this in committee vis à vis the language services.
Ik heb hierover in onze commissie al mijn beklag gedaan bij de vertaaldienst.
EnglishIt is interesting to note that many who speak Angola's language are speaking today.
Het is interessant te merken dat hier vandaag zovelen de Angolese zaak bepleiten.
EnglishNeither language nor the defence of language can be a reason for discrimination.
Noch de taal, noch de strijd voor een taal kunnen een reden voor discriminatie zijn.
EnglishIt would indeed be strange, Mr President, if I could not speak my own language well.
Het zou wel raar zijn, Voorzitter, als ik mijn eigen taal niet goed zou spreken.
EnglishThe Commission is also unable to accept Amendment No 39 on language requirements.
Ook kan de Commissie amendement 39 betreffende taalvereisten niet aanvaarden.
EnglishLarge countries, and many smaller ones too, often tyrannise others through language.
Grote machten en ook veel kleinere staten onderdrukken vaak met behulp van talen.
EnglishI myself have spoken in favour of greater attention being given to sign language.
Zelf heb ik gepleit dat er daarbij ook aandacht wordt geschonken aan de gebarentaal.
EnglishSo I ask all Members of the House to be careful about the language they use.
Daarom zou ik ook aan alle collega's willen vragen om op hun woordkeus te letten.
EnglishWe have some tortuous language as a result of the compromise that has been made.
Als gevolg van dat compromis zitten we nu met een omslachtige uitdrukking opgezadeld.
EnglishI would like to know whether this clause has the same meaning in his language.
Ik wil graag van de rapporteur weten of in zijn taal hetzelfde wordt gezegd.
EnglishEven more importantly, these words have also become part of everyday language.
Nog belangrijker is dat zij tevens ingang in het gewone taalgebruik hebben gevonden.
EnglishIt is right and appropriate to use that clear and unambiguous language here as well.
Het is goed en gepast om dit ondubbelzinnige standpunt ook hier te verwoorden.
EnglishThese of course include the first language of my country, the Irish language.
Tot de minderheidstalen behoort trouwens ook het Iers, de eerste taal in mijn land.
EnglishOnce such a language regime has been created, there will be no getting away from it.
Als een dergelijk taalregime eenmaal is gevestigd, kom je er nooit meer vanaf.