«Integrated Product» на датском

EN

«Integrated Product» перевод на датский

Проверьте примеры употребления вашего запроса "Integrated Product" в контексте.

варианты переводов в англо-датском словаре

integrated прилагательное
Danish
to integrate глагол
product имя существительное

английские примеры использования для "Integrated Product"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIt is important that we continue to work with an Integrated Product Policy.
Det er vigtigt, at vi fortsætter arbejdet med en integreret produktpolitik.
EnglishIt seems as if the Commission has partly rejected the Integrated Product Policy in favour of the thematic strategies.
Kommissionen taler i sin meddelelse om at forbedre informationen til forbrugerne.
EnglishThe first revolves around an Integrated Product Policy.
EnglishOne might say that she has thus already pre-empted the discussions on the White Paper on integrated product policy.
Man kan sige, at hun dermed har taget forskud på forhandlingerne om hvidbogen om en integreret produktpolitik.
EnglishIn my judgment, we must handle the problems via Integrated Product Policy and via the thematic strategies.
Det er min bedømmelse, at vi skal håndtere problemerne via en integreret produktpolitik og via de tematiske strategier.
EnglishHowever impatient we may be, I believe that we must wait a little and see how different actors apply the Integrated Product Policy in practice.
Vi har EMAS, vi har økomærkning, og for batterier har vi endnu en gang besluttet os for økomærkning.
EnglishNor, therefore, do I think that the Integrated Product Policy should embrace resource-based objectives.
For øvrigt mener jeg, at ordføreren i sit indlæg har mange vigtige pointer, som vi bestemt bør inddrage i vores generelle overvejelser fremover.
EnglishSecondly, I wish to emphasise that I do not believe that this is the right moment to prepare a framework directive on the Integrated Product Policy.
Det er, kommissær Wallström, derfor, vi også har brug for en strukturel ramme for denne konstruktion.
EnglishIn this respect, I can only support the European Commission's approach set out in its Green Paper on integrated product policy.
I den henseende kan jeg kun støtte Europa-Kommissionens holdninger, som er udviklet i dens grønbog om en integreret produktpolitik.
EnglishNature is not concerned about integrated product policy from start to finish: for nature, everything is always the start of something new.
Vi har brug for den samme type visdom - men også en uforbeholden fremgangsmåde - for at kunne klare de problemer, der ligger foran os.
EnglishThe Commission, aware of this problem, has presented this Green Paper on integrated product policy, with varying degrees of wisdom and balance.
Kommissionen er klar over dette problem og har derfor fremlagt denne grønbog om integreret produktpolitik, med mere eller mindre succes og balance.
EnglishWe need the thematic strategies, but we also need a framework for the Integrated Product Policy in order to hold the policy together and to be a driving force in its actual implementation.
Jeg har selv været med til at udvikle miljømærkning i Norden, og jeg ved, hvor svært det er for ordningerne at slå igennem.
EnglishWe have before us a real opportunity to move forward in terms of an integrated product policy and the thematic strategy of the Sixth Environmental Action Programme.
Vi har her en enestående chance for at gøre fremskridt i forbindelse med den integrerede produktpolitik og det sjette miljøhandlingsprograms tematiske strategier.
EnglishOn the contrary, the measures taken here must take account of environmental effects throughout the life-cycle, with the Integrated Product Policy being applied.
Det kunne eksempelvis være at lægge større vægt på tjenester, at anbefale et rammedirektiv eller at ændre den integrerede produktpolitik som følge af diskussionerne om de tematiske strategier.
EnglishThey form part of the integrated product policy, and the rules must also of course promote, among many other things, sustainable development in accordance with the Treaty of Amsterdam.
De er med i den integrerede produktpolitik, og reglerne skal jo også fremme en bæredygtig udvikling i overensstemmelse med Amsterdam-traktaten, bare for at give et eksempel.
EnglishFor example, we might place greater emphasis upon services, recommend a framework directive or change the Integrated Product Policy as a result of the discussions concerning the thematic strategies.
Det er efter min opfattelse en forudsætning for, at vi kan overtale fabrikanterne til at ændre produktionsmetoder og opnå en miljøvenlig, bæredygtig produktion.
EnglishThe directive can be seen as one of the basic instruments for an integrated product policy, where the whole life cycle of a product will be taken into consideration and eco-design can be promoted.
Direktivet kan ses som et af de grundlæggende instrumenter i en integreret produktpolitik, hvor der tages hensyn til hele produktets livscyklus, og det er muligt at fremme økodesign.
EnglishI should also like to point out that, just as we did when we were considering the Green Paper on Integrated Product Policy, we have given our support here to measures applicable to SMEs.
Jeg hørte desværre ikke helt, hvad kommissæren sagde til sidst, men jeg tror ikke, Parlamentet vil kunne nå frem til en aftale med Rådet under denne behandling, og dermed mister vi en del tid.
EnglishMr President, I would like to thank Parliament for its resolution on the Commission's Green Paper and just remind you that it is a Green Paper, the start of the debate on integrated product policy.
Hr. formand, jeg vil gerne takke Parlamentet for beslutningen om Kommissionens grønbog og blot minde Dem om, at det er en grønbog, indledningen på en drøftelse om en integreret produktpolitik.

Другие слова

English
  • Integrated Product

Ищите больше слов в немецко-русском словаре.