«whereof» на венгерском

EN

«whereof» перевод на венгерский

volume_up
whereof {нареч.}

EN whereof
volume_up
{наречие}

whereof (также: whereat, whereabout)
volume_up
amire {нареч.}
whereof (также: whereabout)
volume_up
amiről {нареч.}
Mi lesz tehát a tagadás, amiről beszélek?
whereof (также: whereby)
volume_up
amiből {нареч.}
whereof
volume_up
akikről {нареч.}
whereof
volume_up
akiről {нареч.}
whereof
volume_up
kitől {нареч.}
whereof
volume_up
miből {нареч.}
whereof
volume_up
mire {нареч.}
whereof
volume_up
miről {нареч.}
Those who have felt their brow burned with the kiss ofCeridwen will know whereof I speak.
Akiknek égette a homlokát Ceridwen csókja, tudni fogják, miről beszélek.

английские примеры использования для "whereof"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWe have an altar whereof they have no power to eat who serve the tabernacle.
Ne hagyjátok, hogy különféle megtévesztő tanítások félrevezessenek benneteket.
EnglishFor God hath not subjected unto angels the world to come, whereof we speak.
Az eljövendő világot, amelyről beszélünk, nem az angyalok uralma alá rendelte.
EnglishAnd you, you see what I am, and you know therefore that I know whereof I speak.
De hát látja, ki vagyok, tudnia kell, hogy tudom, mit beszélek.
EnglishBut if there be none of these things whereof they accuse me, no man may deliver me to them.
De ha semmi alapjuk nincs vádjaiknak, senki sem szolgáltathat ki nekik.
EnglishNow concerning the things whereof you wrote to me: It is good for a man not to touch a woman.
A leveletekre ezt válaszolom: Jó, ha az ember asszonnyal nem érintkezik.
EnglishFor if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God.
Ha ugyanis Ábrahám tettei révén igazult meg, akkor volna dicsekednivalója, csak nem Isten előtt.
EnglishNeither can they prove unto thee the things whereof they now accuse me.
Semmit sem tudnak bizonyítani abból, amivel előtted vádolnak.
EnglishEventually, however, he would narrow the possibilities down to that smallish region whereof I spoke.
Végül eljuthat odáig, hogy sikerül leszűkítenie a kört az előbb említett kisebb régióra.
EnglishOf whom thou mayest thyself, by examination, have knowledge of all these things whereof we accuse him.
Ha kihallgatod, magad is meggyőződhetsz, mennyire igaz, amivel vádoljuk."
EnglishWe answered, We were in all, (sick and whole,) one and fifty persons, whereof our sick were seventeen.
Közöltük, hogy összesen ötvenegyen vagyunk, és ebből tizenheten betegek.
EnglishBut if you be without chastisement, whereof all are made partakers, then are you bastards and not sons.
Ha nem részesültök a fenyítésben, ami mindenkinek kijár, akkor fattyak vagytok, nem fiak.
EnglishThis Jesus hath God raised again, whereof all we are witnesses.
Még szolgáimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben a napokban, és prófétálni fognak.
EnglishWe have great lakes, both salt, and fresh; whereof we have use for the fish and fowl.
Vannak nagy, részint sós, részint édesvizű tavaink, amelyek halakkal és mindenféle mocsári- és vízimadarakkal látnak el bennünket.
EnglishWhereof I have more than once been minded to make experiment with this mute, no other man being available.
Annak okáért hát feltettem magamban többször is, hogy eme némával próbát teszek, ha vajon így van-e, mivelhogy mással nincs módom benne.
EnglishWhereof one of the plague.
EnglishWhereof Restagnon being apprised by Ninette bethought him that in their love he might find a means to the relief of his necessities.
Mikor Restagnone tudomást szerzett e dologról, Ninetta figyelmeztetésére úgy gondolta, hogy ezeknek szerelme révén könnyíthetne maga ínségén.
EnglishAnd on the other hand there are those that credit no dream, until they see themselves fallen into the very peril whereof they were forewarned.
Viszont vannak sokan, kik semminémű álomnak nem hisznek, csak mikor már látják, hogy az álmokban hirdetett veszedelem rájok szakadt.
EnglishHasten, Mirth, and bring with thee a host of furious fancies whereof I am commander, which will be on sale for three days only at bargain summer prices.
Jövel, Jókedv, hozd magaddal őrült képzelgéseidet, én irányítom őket, három nap múlva nevetségesen alacsony szezonvégi árakon árusítják ki őket.
EnglishFor first, he hath preserved all points of humanity, in taking order and making provision for the relief of strangers distressed; whereof you have tasted.
Először is, az emberiesség minden követelményét megőrizte, intézményeket alapítva az idevetődő idegenek ápolására és vigasztalására, amint ti is tapasztalhattátok.