«whereat» на венгерском

EN

«whereat» перевод на венгерский

volume_up
whereat {нареч.}

EN whereat
volume_up
{наречие}

whereat (также: whereof, whereabout)
volume_up
amire {нареч.}
whereat (также: wherefore)
volume_up
amiért {нареч.}
whereat
volume_up
amin {нареч.}
whereat
volume_up
min {нареч.}

английские примеры использования для "whereat"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishWhereat Ferondo was overjoyed, and said:- -It likes me well.
Ennek hallatára Ferondo fölöttébb jó kedvre derült s mondá:
English(2) Whereat her gossip would fain have laughed, but held herself in, being minded to hear more from her.
Akkor a komaasszonynak nagy nevethetnékje támadt, de türtőztette magát, hogy amabból még többet kicsaljon és szólott:
EnglishHe bade the taximan an affectionate farewell, and tipped him half a crown over his fare, whereat the commissionaires eye looked a little less grim.
Kedvesen búcsút intett a taxisnak, és fél korona borravalót adott neki, mire az ajtónálló tekintete kissé megenyhült.
EnglishHe returned more in love than ever, to find his Salvestra married to a good youth that was a tent-maker; whereat his mortification knew no bounds.
Mikor pedig visszatért, szerelmesebb volt, mint valaha, és megtudta, hogy Salvestrája férjhez ment valamely derék ifjúhoz, ki sátorponyvakészítő mester volt, és ezen nagyon elbúslakodott.
EnglishThe children began to cry, and to say that they would rather stay with the worthy man, whom they liked much better than their master; whereat both the lady and the Count laughed in sympathy.
A gyermekek sírva fakadtak, és azt mondták, hogy ők bizony eme derék emberrel kívánnak maradni, ki jobban szereti őket mesteröknél: elmosolyodott erre a hölgy meg a gróf.