«where from» на венгерском

EN

«where from» перевод на венгерский

volume_up
where from {нареч.}
HU

EN where from
volume_up
{наречие}

where from (также: whence)
volume_up
ahonnan {нареч.}

варианты переводов в англо-венгерском словаре

where наречие
Hungarian
from предлог
Hungarian

английские примеры использования для "where from"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIs that where the alethiometer comes from, or did you steal it on your travels?
Onnan származik az aletiométer, vagy csavargásod közben emelted el valahonnan?
EnglishLena Feldt watched them, standing invisible just two paces from where they sat.
Lena Feldt, láthatatlan alakjában, alig kétlépésnyire állt a sátorban ülőktől.
EnglishPittman and Jill each took a chair across from where Meecham stood by the fireplace.
Pittman és Jill a kandalló mellett álló házigazda előtt álló két fotelbe ült le.
EnglishPendleton glanced at where my fingertips projected from the bandages on my hands.
Pendleton odapillantott, ahol az ujjbegyeim kikandikáltak a kezemen lévő kötés alól.
EnglishWe must remind young people where we came from, who we are and where we are going.
Emlékeztetnünk kell a fiatalokat, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk és hová tartunk.
EnglishTell him I understand where he's coming from, but he's wrong, and I'm gonna prove it.
Mondd meg, hogy megértem, miért mondja ezt, de be fogom bizonyítani, hogy téved.
EnglishIt must be clearly stated on a pack of hamburgers where the meat comes from.
A hamburgercsomagokon egyértelműen fel kell tüntetni, hogy honnan származik a hús.
EnglishAnd this was done so the government could track where text was coming from.
És ezt azért tették, hogy a hatalom le tudja követni honnan származik egy szöveg.
EnglishOr certainly would be, if she didn't get out from under where Rhauligan was sure
Vagy legalábbis az lehetett volna, ha Rhauligan is nem pontosan oda érkezik.
EnglishIf I arrived too late, after They entered (from where?), They would notice me.
Ha későn érkezem, miután Õk már bejutottak (de honnan?), észre fognak venni.
EnglishFor our own curiosity... any chance you could tell us where the complaint came from?
Csak a kiváncsiság kedvéért.. van rá mód, hogy elmondja, hogy honnan jött a panasz?
EnglishFrom where can we obtain funding for growth before it becomes self-sustaining?
Miből lehet finanszírozni a növekedést, mielőtt az önfenntartóvá nem válik?
EnglishNobody knew where it had come from, what pigs it came from or where it came from.
Senki sem tudta, honnan származik, milyen sertésekből és honnan származik.
EnglishI finally get an offer that's worthy of my gifts, and look where it comes from.
Végre kapok egy ajánlatot, amely megfelel a képességeimnek, és tessék, kitől származik?
EnglishI do believe that it is important that we know where our food comes from.
Határozott meggyőződésem, hogy tudnunk kell, honnan származnak az élelmiszereink.
EnglishNow, we tracked the epidemiology of these things, and we found out where they're from.
Miután rájöttünk hogyan szaporodnak... kitaláltuk azt is honnan származhatnak.
EnglishHe'd learned much that day, and in the days since thenbut not where Farl had come from.
Sokat tudott meg azon a napon és azóta is, de nem arról, hogy honnan jött Farl.
EnglishHe's a two-time loser, lives a mile from where Gloria Torres was shot...
Egy kis piti csaló, egy mérföldre lakik onnan, ahol lelőtték Gloria Torres-t...
EnglishGordon himself hardly had the strength even to crawl away from where he had been tossed.
Gordon arra sem volt képes, hogy odébbvonszolja magát onnan, ahová Macklin lökte.
English'I was just asking my friend where you'd come from, and when you'd been dispatched.'
- Éppen arról kérdeztem a barátomat, honnan jöttél, és mikor kaptad a megbízatásodat.