«whence» на венгерском

EN

«whence» перевод на венгерский

volume_up
whence {нареч.}
HU

EN whence
volume_up
{наречие}

whence (также: where from)
volume_up
ahonnan {нареч.}
Alfred lowered the gun with a grunt of annoyance and it disappeared whence it had come.
Alfred bosszús röfögéssel leeresztette a pisztolyt, és eltüntette oda, ahonnan elővette.
Feltartóztattam és visszaküldtem oda, ahonnan küldték.
Palk looked in from the kitchen, whence proceeded an appetizing smell of frying bacon.
Palkné bekukkantott a konyhából, ahonnan sült szalonna ínycsiklandozó illata áradt.

английские примеры использования для "whence"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishAnd he entered into the hall again; and he said to Jesus: Whence art thou?
De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem.
EnglishWhence came our magic, and why did we claim that we talked to beings who were invisible?
Honnan vesszük a mágiát, miért állítjuk, hogy láthatatlan lényekkel beszéltünk?
EnglishThey never knew whence I came, or how long I'd lived, or what had befallen me.
Senki sem tudhatta, honnan jövök, mióta élek, mi minden történt velem.
EnglishIt filled the whole air, and yet it was impossible to say whence it came.
Az egész tér megtelt vele, s mégis lehetetlen volt megmondani, honnan jön.
EnglishBut at last we could see whence it came, and then we knew that we were indeed very close.
Végre fölfedeztük, honnan jön, s ekkor már valóban nem voltunk messze tőle.
EnglishWe know that God spoke to Moses: but as to this man, we know not from whence he is.
Amikor jóllaktak, szólt tanítványainak: "Szedjétek össze a maradékot, nehogy kárba vesszen."
EnglishBut we know this man, whence he is: but when the Christ cometh, no man knoweth, whence he is.
Harmadnap menyegzőt tartottak a galileai Kánában, amelyen Jézus anyja is ott volt.
EnglishI never knew who it was that she married, or whence the marriage took place.
Sose tudtam meg, kihez ment férjhez, vagy hol tartották az esküvőt.
EnglishThe whole world became a public market, an auction house whence arose the most amazing bids.
Az egész világ egyetlen piac lett, egyetemes börze, ahol valószerűtlen licitálás folyt.
EnglishWhirling around, she could see no hint of whence she'd come, only a blue void that.
Körbefordult, de nem tudta megállapítani, hogy honnan érkezett.
EnglishThe boy stood on the burning deck, whence all but he had fled.
- Mit csinálsz ezzel a csomó nővel - kérdezte Grath -, talán háremet tartasz?
EnglishThere is a vague repeated cry of danger, but no one seems to know whence it comes.
Van egy bizonytalan, ismétlődő kiáltás, amely veszélyre figyelmeztet, de senki sem tudja, honnan jön.
EnglishAaron Lightner never knew whence this spirit came, or what it really was.
Nem is tudta, honnan jött ez a szellem, vagy kicsoda valójában.
EnglishAt your disturbing power is this instrument come; whence will you go?
Zargató hatalmadra, ím itt van az eszköz; hová kívánsz menni?
EnglishAnd they answered that they knew not whence it was.
Így válaszolt nekik: "Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből.
EnglishLord Uldreiyn breathed, shaking his head and gesturing at the door whence the Herald had departed.
- Hát Alais volt az? - kiáltott fel Uldreiyn az ajtóra mutatva, ahol az imént még a hírnök állt.
EnglishNaturally I asked myself whence comes this electricity, from piles, or from accumulators?
És ugyanakkor felmerült a kérdés: Miben tárolják ezt az elektromos energiát: elemekben, akkumulátorokban?
EnglishPinocchio, greatly frightened, looked about him to see whence the words had come, but he saw no one.
Ijedten nézett erre is, arra is, vajon honnét jön ez a hang, s ki szól hozzá ilyen fenyegetően.
EnglishIndeed, no one would ever know whence the documents had come, for neither man would talk.
Sőt: soha senki meg nem tudná, honnan származtak ezek a dokumentumok, mert egyikük sem beszélne róluk soha.
EnglishHe climbed from bowl to bowl, intending when he got to the top to see whence he had come and whither he was bound.
Tálról tálra hágott, hogy majd a tetőről megállapítsa, honnan jött, és hová igyekszik.