«usual» на венгерском

EN

«usual» перевод на венгерский

volume_up
usual {прилаг.}
EN

usual {прилагательное}

volume_up
usual (также: accustomed, customary, habitual, ordinary)
volume_up
szokásos {прилаг.}
They were the usual large size and they had the usual weathered faces and suspicious eyes.
A szokásos nagyméretű, szokásos viharvert arcú és gyanakvó tekintetű alakok.
He was a weak man with the usual vices and the usual predictability of weak men.
Gyenge ember volt, a gyenge emberek szokásos kiszámíthatóságával és bűneivel.
He took the usual route at the usual pace to the usual metro stop, down the escalator, onto the platform.
A szokásos útvonalon, a szokásos tempóval ment le a szokásos metróállomásra.

Синонимы (английский) для "usual":

usual
English

английские примеры использования для "usual"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe usual, Jared? the woman called from the cash ister, already ringing him up.
A szokásosat, Jared? kérdezte a nő, de már ütögette is a pénztárgép billentyűit.
EnglishIt was the usual place to quarter a foreign national the CIA wanted to protect.
Általában itt szállásoltak el olyan külföldieket, akiket a CIA meg akart védeni.
EnglishThey're just the usual everyday stares of admiration and lust, she told herself.
Pusztán a hétköznapi rajongó és sóvárgó pillantások ezek, nyugtatgatta magát.
EnglishRudin as usual surveyed them all through his drifting spire of cigarette smoke.
Rugyin, mint általában, cigarettája füstspiráljai mögül szemmel tartott mindenkit.
EnglishThey were burning more than the usual amount of midnight oil here, Provalov saw.
A központban, állapította meg Provalov, éjt nappallá téve dolgoztak az ügyön.
EnglishThe Council's decision, while late, as usual, was in the end the correct one.
Az Európai Tanács szokása szerint nagy késéssel, de végül is jó döntést hozott.
EnglishThe damned door hadn't finished its usual double bang, that was what about it.
A rohadt ajtóval az volt, hogy a már megszokott csapkodás egyszer csak megszakadt.
EnglishSure enough, there were the usual collection of magazine stands and small stores.
Innen már látni lehetett a kijáratot, és hamarosan a szabadban találta magát.
EnglishCurare is the usual poison employed by the South American natives, I believe.
Általában kuráre az a méreg, amelyet a bennszülöttek használnak, ha jól tudom.
EnglishAt last the usual curtain had fallen, cutting her off from past and future.
Aztán végre lehullott a szokott függöny, amely elválasztotta múlttól és jövőtől.
EnglishAs usual, only one side of the question has been allowed to get to the wider public.
Szokás szerint a dolgoknak csak az egyik oldalát mutatták be a nagyközönségnek.
EnglishJane looked a little paler than usual, but more sedate than Elizabeth had expected.
Jane kissé sápadtabb volt a megszokottnál, de nyugodtabb is, mint Elizabeth várta.
EnglishThat in itself was not usual, for it meant that there were many men on duty.
Ez se volt szokatlan, mert csak azt jelentette, hogy sokan vannak szolgálatban.
EnglishI'd had the usual implants to inhibit ovulation, right on the dot, every three years.
Háromévente egy olyan orvosi eszközt ültettek belém, ami meggátolja a peteérést.
EnglishHe said: I breakfasted downstairs about nine o'clock as usual and read the paper.
- Odalent, mint rendesen, kilenc órakor megreggeliztem és újságot olvastam - kezdte.
EnglishAfter, I had only the usual training befitting a nobleman's son, said Lancelet.
Később már csak annyit, amennyit nemesember fiának illik - felelte Lancelet.
EnglishHe pulled the sheet up and rolled over on his left side, his usual sleeping position.
A nyakáig húzta a takarót, és a bal oldalára fordult: mindig így szokott aludni.
EnglishNo, sir, but their wet bathing things were hanging over the balcony rail as usual.
- Nem, uram, de a nedves fürdőholmijuk az erkély rácsán lógott; mint mindig.
EnglishBut in the usual breakup of a marriage the child forms a very important point.
De ha egy házasság felbomlik, a gyerek rendszerint döntő fontosságú tényező.
EnglishIf everything goes well, we'll cover a great deal more ground today than usual.
Ha minden jól megy, sokkal nagyobb távolságot tudunk megtenni, mint tegnap.