«substantial» на венгерском

EN

«substantial» перевод на венгерский

volume_up
substantial {прилаг.}

EN substantial
volume_up
{прилагательное}

substantial (также: abundant, copious, fat, full)
volume_up
kiadós {прилаг.}
As you like, said Somervale, clearly gearing himself up for a substantial speech.
Ahogy akarja mondta Somervale és látszott, hogy felkészül egy kiadós beszélgetésre.
substantial (также: precious, rich, to be of value, valuable)
volume_up
értékes {прилаг.}
substantial (также: capital, earnest, important, memorable)
volume_up
fontos {прилаг.}
This will introduce substantial Europeanisation into the important field of measurement.
Ez bevezet egy lényeges európaizálódást a mérések fontos területén.
Nagyon fontos kihívásoknak nézünk elébe.
Investigating incidents and their causes and effects is obviously of substantial importance.
Nyilvánvalóan alapvetően fontos a balesetek és azok okainak illetve hatásainak a kivizsgálása.
substantial (также: capital, essential, integral, intrinsic)
volume_up
lényeges {прилаг.}
Mr President, we have had a substantial debate on the liberalisation of rail transport.
Igen lényeges vitát folytattunk a vasúti közlekedés liberalizációjáról.
The new proposal that I am putting forward for debate introduces substantial changes.
Az általam vitára előterjesztett új javaslat lényeges változásokat vezet be.
One of these substantial issues is the relationship between the courts.
Az egyik ilyen lényeges kérdés a bíróságok egymáshoz való viszonya.
substantial (также: close, deep, drastic, exhaustive)
volume_up
alapos {прилаг.}
Hopefully the aid will be as substantial and widespread as possible.
Remélhetőleg a támogatás olyan alapos és széles körű lesz, amennyire lehetséges.
Továbbá a rendelet alapos reformot igényel.
I also think it is time for us to engage in a more substantial review of the GSP and GSP+ beneficiaries' lists.
Úgy gondolom, hogy itt az ideje a GSP és a GSP+ kedvezményezettjei alapos átvizsgálásának is.
substantial (также: considerable, handsome, mighty, prestigious)
volume_up
tekintélyes {прилаг.}
There is already a substantial European legal framework in place.
Már most tekintélyes európai jogi keretek működnek.
A substantial portion of the root structure was on our property.
A gyökérszerkezet tekintélyes hányada a mi birtokunkon volt.
A substantial wire had been received, from a bank in Iowa.
Tekintélyes összegű átutalás érkezett egy iowai banktól.
substantial (также: consistent, constant, fast, firm)
volume_up
szilárd {прилаг.}
Madam President, I am glad to see that Serbia has shown strong determination and made substantial progress in the integration process.
Elnök asszony, örömmel látom, hogy Szerbia szilárd elhatározást mutatott és határozott előrelépést tett az integrációs folyamatban.
substantial (также: corporeal, financial, material, substantive)
volume_up
anyagi {прилаг.}
Hari felt less worried, even though his financial contribution to their purchase was substantial.
Hari nem aggódott túlságosan, bár a felszerelés beszerzése során jelentős részt magára vállalt az anyagi terhekből.
Opting for other solutions means a substantial economic burden, which is often impossible to shoulder.
Más megoldások mellett dönteni jelentős anyagi terhet is jelent, amit gyakran képtelenek az érintettek felvállalni.
The summer of 2007 was marred by massive forest fires and severe flooding, resulting in substantial material and environmental damage.
2007 nyarán a tömeges erdőtüzek és komoly áradások hagytak mély nyomokat, mindez komoly anyagi és környezeti károkkal járt együtt.
substantial (также: existing, extant, going)
volume_up
létező {прилаг.}
The contents were real but seemed not to be, so sheer as to be a manufactured shadow and no more substantial than that.
A tartalma egyszerre volt valódi és nem létező: az anyaga olyan finom volt, mintha árnyékból szőtték volna.
substantial (также: alimentary, hearty, nutrient, nutritious)
volume_up
tápláló {прилаг.}
substantial
volume_up
vagyonos {прилаг.}

Синонимы (английский) для "substantial":

substantial

английские примеры использования для "substantial"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThe strategic partnership must be substantial in scope and of a gradual nature.
A stratégiai partnerségnek fokozatosnak, ugyanakkor nagyszabásúnak kell lennie.
EnglishWe must offer developing countries a substantial amount of support in this regard.
Jelentős támogatást kell felajánlanunk a fejlődő országoknak ebben a tekintetben.
EnglishAgain, the benefits of these exchanges are substantial in every possible sense.
Csak ismételni lehet, hogy az ilyen cserekapcsolatok minden szempontból alapvetőek.
EnglishThis council has been given substantial evidence that it was a Chinese warhead-
Ez a fórum cáfolhatatlan bizonyítékokat kapott arról, hogy a robbanófej kínai volt.
EnglishIn any case, Delisp, I believe you owe me a rather substantial Payment right now.
Mindenesetre úgy sejtem, kedves hölgyem, hogy egészen szép summával tartozol nekem.
EnglishUnfortunately this cannot be accomplished without a substantial increase in funding.
Ezt viszont sajnos a finanszírozás jelentős megnövelése nélkül nem lehet elérni.
EnglishThe industrialised countries have provided a substantial financial aid package.
Az iparosodott országok jelentős pénzügyi támogatási csomagról gondoskodtak.
EnglishSmooth Scaling the image to %1x%2 may take a substantial amount of memory.
Ha a képet %1x%2 méretűre nyújtja simán, a művelet igen sok memóriát igényelhet.
EnglishThat is why a more substantial dialogue is in the interests of both sides.
Ezért áll mindkét fél érdekében, hogy még tartalmasabb párbeszédet folytassanak.
EnglishIn a recent letter, Mr Costa, you described this as 'substantial progress'.
Costa úr, Ön egy nemrégiben írt levelében ezt "jelentős előrelépésnek” nevezte.
EnglishSecondly, a substantial increase in investment aimed at disease prevention is needed.
Másodszor, jelentősen növelni kell a betegség megelőzésre fordított beruházásokat.
EnglishThey also have substantial environmental, social and economic consequences.
Környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági következményeik szintén jelentősek.
EnglishRotating the selection to %1x%2 may take a substantial amount of memory.
Ha a kijelölt részt elforgatja (%1x%2), a művelet igen sok memóriát igényelhet.
EnglishAnother substantial jolt would surely cause a collapse, burying the wreck completely.
A hegyfal rozogának tűnt; egy ekkora lökésre nyilván maga alá temette volna a hajót.
EnglishSubstantial progress has also been made in terms of cooperation with the ICTY.
A Nemzetközi Törvényszékkel történő együttműködés terén is jelentős előrelépés történt.
EnglishIs it true that this proposition means a substantial reduction in regional funds?
Igaz-e az, hogy a javaslat jelentősen csökkentené a regionális alapokat?
EnglishAnd all the lives I'd lived, and worlds I'd known, seemed even less substantial.
Még kevésbé tűntek valószínűnek az életek, amelyeket éltem, a világok, amelyeket ismertem.
EnglishA substantial part of the report is devoted to the ramifications of the Treaty of Lisbon.
A jelentés jelentős része a Lisszaboni Szerződés következményeivel foglalkozik.
EnglishStill, the available data point to substantial discrepancies between Member States.
Mégis, a rendelkezésre álló adatok jelentős különbségeket mutatnak a tagállamok között.
EnglishSmooth Scaling the selection to %1x%2 may take a substantial amount of memory.
Ha a kijelölt részt %1x%2 méretűre nyújtja simán, a művelet igen sok memóriát igényelhet.