EN straining
volume_up
{имя существительное}

straining (также: exertion, strain)
volume_up
megerőltetés {имя существительное}
straining (также: screening, settling)
volume_up
szűrés {имя существительное}
straining (также: strain, stretch, strut, tension)
volume_up
feszítés {имя существительное}
straining (также: stretch)
volume_up
erőltetés {имя существительное}
straining
volume_up
megfeszítés {имя существительное}

английские примеры использования для "straining"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishTheir wide ears were flared, straining to detect unfamiliar threatening sounds.
Füleiket széttárva, feszült figyelemmel kutattak idegen, fenyegető hangok után.
EnglishShe looked again, straining a tiny bit farther to the left in spite of the pain.
A fájdalom ellenére leheletnyivel még tovább csavarta balra a fejét, és ismét felnézett.
EnglishTwo forces came together which bore down on Marius, straining all his courage.
Két erő egyesült és csapott le Mariusra, nagyon igénybe véve a bátorságát.
EnglishWith each passing second, the pain in her pounding heart and straining lungs eased.
Lassan alábbhagyott a tüdejében sajgó fájdalom, és csitult valamelyest a szívverése is.
EnglishHe was straining against something in the darkness, beginning to breathe hard.
Hallatszott, ahogy nekifeszült valaminek a sötétben, és közben kezd kifogyni a szuszból.
EnglishHe turned toward the wall-length window, straining to concentrate, composing his thoughts.
Hogy összeszedje magát, és rendezze a gondolatait, a panorámaablak felé fordult.
EnglishIt folded some of the nightflower's petals back, straining them on the plucked stem.
Visszahajtotta az éjvirág szirmait, odanyomta őket a leszakított szárhoz.
EnglishHe was straining to block it all out, but the voice began to weep again.
Karras küszködött, hogy kirekessze a hangot, de azt újra siránkozni kezdett.
EnglishThe silence, as everyone waited for his next words, was a tense, straining thing.
A csend, amely szavait követte és a következő szavakat várta, kényelmetlenül hosszúra nyúlt.
EnglishZa held the camera with one hand, straining at part of it with the thin instrument.
Za kezébe vette a kamerát, és a vékony szerszámmal feszegetni kezdte.
EnglishStraining, McLanahan reached across the narrow aisle and locked Luger's shoulder harness.
McLanahan átnyúlt a keskeny folyosó felett, és megerősítette Luger szíját.
EnglishI squeezed my muscles, straining to control their reflexive tremors.
Megfeszítettem az izmaimat, nagyon uralkodni akartam reflexszerű remegésükön.
English'Leave it alone, Berit,' he grated, straining to pull himself up.
Hagyd békén, Berit sziszegte, miközben erőlködve tornászta magát egyre feljebb.
Englishthe wounded man asked, straining his words through clenched teeth.
Honnan a francból tudja? - kérdezte a fiatal őr a fájdalomtól eltorzult arccal.
EnglishDavid sat up, disconcerted, angry, the lovely British voice straining
Csiszolt brit hangjával nehéz volt megőriznie a fegyelmezett illendőséget.
EnglishNext to him, Castor stared through the windshield, no doubt straining for a sight of the van.
Mellette Castor bámult át a szélvédőn, kétségkívül a furgont kereste a tekintetével.
EnglishHer face contorted suddenly, as if she were straining to hear me over a sudden noise.
Arca váratlanul eltorzult, mintha erőlködne, hogy hallja szavaimat a hirtelen támadt zajban.
EnglishHandgun ready, she held her breath, straining to listen for sounds.
Arlene pisztollyal a kezében visszatartotta a lélegzetét, és feszülten hallgatózott.
EnglishEvery person in the courtroom was either staring at or straining to see Mrs.
A jelenlevők mind őt bámulták, vagy nyújtózkodtak, hogy bámulhassák.
EnglishStill they remained immobile, their senses straining for the sounds they knew must come.
Õk mégse mozdultak, érzékeik feszülten várták a hangokat, amelyeknek el kell következniük.