«squarely» на венгерском

EN

«squarely» перевод на венгерский

volume_up
squarely {нареч.}
volume_up
square {имя существительное}
volume_up
square {прилаг.}
volume_up
square {нареч.}

EN squarely
volume_up
{наречие}

squarely (также: bluntly, forthright, forthrightly, frankly)
volume_up
nyíltan {нареч.}
They faced him squarely, but kept their backs to the crowd of passersby.
Nyíltan néztek rá, de a járókelő tömegnek a hátukat fordították.
Well, this is a challenge we need to confront squarely.
Ezzel a kihívással nyíltan szembe kell néznünk.
Elhallgatott, nyíltan nézett a testvérére.
squarely (также: fairly, justly, on the level, trustworthily)
volume_up
becsületesen {нареч.}
squarely (также: oppositely, in front of, vis-ŕ-vis)
volume_up
szemben {нареч.}
Lentz stood inside the nondescript office, facing the man squarely.
Lentz állt a jellegtelen irodában, szemben a férfival.
squarely (также: square)
volume_up
derékszögben {нареч.}
Now she was holding the cross like a spear, the dirt darkened point of its vertical post pointed squarely at the trooper's back.
De most lándzsaként tartotta a keresztet, úgy, hogy a függőleges karó földtől mocskos hegye derékszögben a rendőr hátának szegeződött.
squarely (также: unequivocally)
volume_up
egyértelműen {нареч.}
Responsibility for this rests squarely with Member State governments and authorities.
Ez egyértelműen a tagállami hatóságok és kormányok felelőssége.
squarely
volume_up
szembe {нареч.}
Well, this is a challenge we need to confront squarely.
Ezzel a kihívással nyíltan szembe kell néznünk.
Europe has not looked this question squarely in the face.
Európa ezzel a kérdéssel nem nézett szembe.

английские примеры использования для "squarely"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishHe turned his shoulders and looked squarely at the man, who was even larger now.
Mark elfordította a vállát, és a férfi szemébe nézett, aki most még nagyobbnak tűnt.
EnglishSitting down before her dressing-table in her own room, she faced the question squarely.
A hálószobájában az öltözőasztalhoz ült és végiggondolta mindazt, amit hallott.
EnglishThe responsibility for the failure therefore lies fairly and squarely with the Council.
Bátran kijelenthetjük, hogy a kudarc miatt egyedül a Tanács viseli a felelősséget.
EnglishWith an accustomed gesture he broke the label and stripped it off squarely down the side.
Gyakorlott mozdulattal tépte föl az egyik doboz sarkát, érezte a papír simaságát.
EnglishHis job is to place the government squarely on the side of the defense.
A feladat nyilvánvaló: bebizonyítani, hogy az állam a védelem oldalán áll.
EnglishRay Stantz cocked his left arm back and threw a haymaker that caught Petrosius squarely on the jaw.
Azzal meglendítette a bal kezét és egy jól irányzott ütést mért a férfi állára.
EnglishThe Druid put aside the ale and bread and faced him squarely.
A druida félretette a sört meg a kenyeret, és a határvidéki szeme közé nézett.
EnglishFate of a willful and deliberate sort had settled her hands squarely on his shoulders.
Egy akaratos, önfejű sors Jerle Shannara vállára tette a kezét.
EnglishThe Crown Prince of the Elves met his father's gaze squarely, then turned his bitter eyes on Ander.
Az elfek trónörököse farkasszemet nézett az apjával, majd keserűen tekintett Anderre.
EnglishShe managed to step over Gerald with her right foot, but her left came down squarely on his belly.
Jobb lábával sikerült is átlépnie Geraldon, de bal lábával akaratlanul a hasába taposott.
EnglishGrantham moved squarely in front of the door, and appeared ready for combat if the kid insisted.
Grantham pontosan az ajtó elé állt és úgy tűnt, készen áll a harcra, ha a srác tovább erősködik.
EnglishPlus, the only other witness would be squarely on my side.
Ráadásul az egyetlen szemtanú teljes mértékben az én oldalamon lenne.
EnglishIt caught the flyer squarely in a harsh, explosive fireball.
Telibe találta a madarat, ami nyomban robbanó tűzgolyóvá változott.
EnglishThe spear took the soldier squarely between the shoulder blades.
A dárda pontosan a két lapocka között fúródott a katona hátába.
EnglishHarch stooped down, squarely in front of her, forcing her to look at him.
EnglishBut the bottle came down squarely on Jack Torrance's head, the glass shattering violently inside the straw.
A palack eltalálta Jack Torrance fejét, és csörömpölve darabokra tört a szalmafonatban.
EnglishHe was a big fair man, squarely built, with high Slavonic cheekbones, and dreamy fanatic eyes.
Magas, szőke férfi volt, széles vállú, kiálló, szlávos pofacsonttal, álmodozó, fanatikus tekintettel.
EnglishSo if there is blame to be laid in that regard, it should be laid fairly and squarely at the door of the Council.
Tehát, ha valakit okolnunk kell emiatt, akkor az nem lehet más, mint a Tanács.
EnglishFire followed, and the wracking pain of being caught squarely in the raging, blistering heat of hot flame.
Tűz követte őket és a létezés iszonytató fájdalma ébredt benne hirtelen a dühöngő lángoktól.
EnglishOne of his wrinkled hands was pressed squarely in the middle of his chest.