«square root» на венгерском

EN

«square root» перевод на венгерский

volume_up
square root {имя существительное}

EN square root
volume_up
{имя существительное}

square root
volume_up
négyzetgyök {имя существительное}
Although it is clear that the square root amendment strongly supports the smaller countries, this is actually a caricature of proportionality.
Bár egyértelmű, hogy a "négyzetgyök kiegészítés” erőteljesen támogatja a kisebb országokat, ez valójában az arányosság karikatúrája.

английские примеры использования для "square root"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishTHE VALUES OBTAINED FROM THE MEASUREMENTS REFERRED TO IN 7.2 ARE ROOT MEAN SQUARE VALUES IN TIME .
A 7.2. pont szerinti mérésekkel kapott értékek az idő szerinti négyzetes középértékek.
EnglishThe square root system gives too much clout to smaller states.
A square root rendszer túl sok hatalmat ad a kisebb államoknak.
EnglishDisplays the standard deviation (square root of the variance).
A szórást jeleníti meg (a szórásnégyzet négyzetgyöke).
EnglishTHE SOUND PRESSURE LEVEL LPA AT A GIVEN MEASURING POINT IS THE ROOT MEAN SQUARE VALUE IN TIME OF THE SOUND PRESSURES .
Valamely mérési ponton az LpA hangnyomásszint a hangnyomások idő szerinti négyzetes középértéke.
EnglishReturns the square root of a number*PI.
Egy szám pi-vel való szorzatának négyzetgyökét számítja ki.
EnglishInserts a square root symbol with one placeholder.
EnglishThe result is the square root of a complex number.
EnglishTHE ROOT MEAN SQUARE OF THE READINGS WITHIN 1 DB OF ONE ANOTHER OBTAINED IN THIS WAY SHALL BE TAKEN AS THE MEASUREMENT RESULT .
Az így mért, egymáshoz 1 dB-en belül eső mérési eredmények négyzetes középértéke adja a mérés eredményét.
EnglishROOT MEAN SQUARE VALUE ON THE MEASURING SURFACE
EnglishTHE INSTRUMENTS SHALL BE DESIGNED TO MEASURE THE A-WEIGHTED LEVEL OF THE ROOT MEAN SQUARE OF THE SOUND PRESSURE .
Olyan berendezések használhatók, amelyeket a hangnyomás négyzetes középértéke "A" súlyozású értékének mérésére terveztek.
EnglishROOT MEAN SQUARE VALUE AT A MEASURING POINT .
EnglishROOT MEAN SQUARE VALUE AT A MEASURING POINT .
EnglishReturns the positive square root of a number.
EnglishCALCULATION OF ROOT MEAN SQUARE VALUES
EnglishCalculates the square root.
EnglishTHE SURFACE SOUND PRESSURE LEVEL LPAM IS THE ROOT MEAN SQUARE OF THE SOUND PRESSURES RECORDED ON THE MEASURING SURFACE , CALCULATED IN ACCORDANCE WITH THE METHOD SET OUT IN 8.4 .
Az LpAm felületi hangnyomásszint a mérési felületen rögzített hangnyomások négyzetes középértéke, a 8.4. pont szerinti módszerrel összhangban kiszámolva.
EnglishTHE LEVEL OF THE ROOT MEAN SQUARE VALUE IN TIME FOR A MEASUREMENT POINT IS OBTAINED EITHER BY DIRECT READING OF THE INSTRUMENT , OR BY CALCULATION IN ACCORDANCE WITH SECTION 11 .
A mérési pontokhoz tartozó hangnyomás négyzetes középértékét a berendezés közvetlen leolvasásával vagy a 11. szakasz szerinti eljárás szerint számítva lehet megkapni.
EnglishHe jaunted along the space-time goedesics to Elsewheres and Elsewhens, translating `i', the square root of minus one, from an imaginary number into reality by a magnificent act of imagination.
A téridő geodetikus vonalai mentén jauntolt Máshová és Másmikorra, imaginárius számtól valósággá alakítva az "i"-t, a mínusz egy négyzetgyökét, képzeletének csodás húzásával.