EN

square {имя существительное}

volume_up
square (также: aboveboard, bona fide, comely, decent)
Esküszöm, hogy tisztességes, és minden gyanún felül áll.
square (также: block)
volume_up
háztömb {имя существительное}
In 2 minutes, primary charges will blow base charges and a few square blocks will be reduced to smoldering rubble.
Két perc múlva, a gyújtótöltet robbantja a fő tölteteket, és néhány háztömb parázsló rommá lesz.
square (также: clearance, field, ground, place)
volume_up
tér {имя существительное}
The square was empty; the stone flags glimmered white as before.
A tér üres volt; a kövek ugyanúgy csillogtak, mint korábban.
This was oddly like the KGB cafeteria at Number 2 Dzerzhinsky Square.
Valami furcsa módon a Dzerzsinszkij tér 2. szám alatti KGB-étteremre emlékeztette.
You start down one side of a square, and then it suddenly becomes a Place or Gardens.
Elindulsz a tér egyik oldalán, és egyszerre a másik téren találod magad.
square (также: cube, tat, dice)
volume_up
kocka {имя существительное}
The buildings were square or rectangular, with slightly rounded corners.
Az épületek kocka alakúak voltak, kissé lekerekített sarkokkal.
A szarvas csúfság a kék kocka felé tolta Cukit.
On the second pass, both the triangular and the square dice are thrown.
A második körben a háromszögletű és kocka alakúakat is el kell dobni.
square (также: fuddy-duddy, old fogy, fud, old fogey)
volume_up
régimódi ember {имя существительное}
square (также: square rule)
volume_up
derékszögű vonalzó {имя существительное}
square
volume_up
négyzet {имя существительное}
Each side of the square was a hundred-foot-long, fifteen-foot-square tube.
A négyzet mindegyik oldalára egy száz láb hosszú, tizenöt láb széles cső volt erősítve.
The envelope is large and square, with my name and address handwritten.
A boríték nagyméretű és négyzet alakú, a nevemet és címemet kézzel írták rá.
A square room with a brown carpet, very little furniture and that not inviting.
Négyzet alakú szoba, barna szőnyeg, nagyon kevés, nem éppen hívogató bútor.

Синонимы (английский) для "square":

square

английские примеры использования для "square"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIn the middle of the hollow square was a stone post with iron rings fixed to it.
A homorú négyszög közepén egy kőoszlop állt, amelyhez vaskarikákat erősítettek.
EnglishThree years and two children later, we raised this 50,000-square-foot lace net.
Három évvel és két gyerekkel később elkészültünk egy 4654 négyzetméteres hálóval.
EnglishThey trundled the tank down a corridor and into a hundred-foot square padded room.
A tartályt legörgették a folyosón egy harminc négyzetméteres, párnázott szobába.
EnglishOnce out of the square, and into the backwaters of the monastery, he took a breath.
Miután kiért a térről és eltűnt a melléképületek között, végre levegőhöz jutott.
EnglishI know every rock and tree and stream for ten square miles back where were goin.
Ismerek minden sziklát és fát és folyót amerre megyünk, vagy tíz mérföld körzetben.
EnglishHe went to the dresser and took his Polaroid Square Shooter out of the top drawer.
A fiókos szekrényhez ment, és elővette a Polaroid fényképezőgépet a felső fiókból.
EnglishRAINBOW SIX asked, sitting still in his personal car not far from Red Square.
Mi a fene! morogta Szivárvány hat az autójában ülve, nem messze a Vörös tértől.
EnglishThe prison was a hollow square of conventional, two-story military barracks.
A börtön hagyományos, kétszintes katonai kaszárnyabarakkok mély négyszöge volt.
EnglishShe parked illegally in Jackson Square, near a Cajun restaurant favored by cops.
Ahogy a bejárathoz értek, Harker lépett ki az étteremből, kezében egy nagy csomaggal.
EnglishBut what could I buy you on Army pay that would be like your square emeralds?
De mit vehetnék én neked a zsoldomból, ami a nagy négyszögű smaragdjaiddal fölérne?
EnglishMark off the map with that spot in the centre and prepare for a square search.
Jelölje meg a térképen ezt a helyet, húzzon kört köréje, és fésüljék át a környéket.
EnglishThe view of this open square was interrupted by only one building: a neat red barn.
A terep egységét csak egyetlen épület, a takaros vörös istálló bontotta meg.
EnglishThe square block was still cordoned and by now an enormous crowd had gathered.
A tömböt még kordon vette körül, és mostanára már a tömeg is összeverődött.
EnglishIt's killing her, she was embarrassed as a guy caught naked in Times Square.
Szegény annyira zavarban volt, mintha meztelenül sétált volna ki a Times Square-re.
EnglishFinally I came to Mr Bradley and the Municipal Square Buildings in Birmingham.
Majd beszámoltam Mr. Bradleyről és a birminghami Municipal Square Házakról.
EnglishThey broke a little square of glass and reached through, wanting to find the lock.
A kilincs mellett lyukat vágtak és most azzal próbálkoztak, hogy kinyissák.
EnglishThe square of carpet was threadbare, the furniture battered and of poor quality.
A kis szőnyeg már foszladozott, s ütött-kopott volt a silány bútorzat is.
EnglishBelow them, shut in by the tall houses, was the village square, crowded with Indians.
Alattuk, a magas házak közé szorulva ott volt a falu főtere, zsúfolva indiánokkal.
EnglishThe tip of his finger skated around the square keypad with the number 4 stamped on it.
Mutatóujjával körbejárta a telefon billentyűzetén lévő, négyes számú nyomógombot.
EnglishThey wanted seven hundred a month for two bedrooms, less than a thousand square feet.
Száz négyzetméternél kisebb, két hálószobás lakásokért havi hétszáz dollárt kértek.