«sine» на венгерском

EN

«sine» перевод на венгерский

volume_up
sine {имя существительное}

EN sine
volume_up
{имя существительное}

sine
volume_up
nélkül {имя существительное}
That accords with the principle of nulla poena sine lege.
Ez összhangban van a "nincs büntetés törvény nélkül” jogelvvel.
The doctor, whose testimony was sine qua non for successful prosecution, abruptly--- and without any explanation--- dropped the charges.
Az orvos, akinek a vallomása a nyomozás sine qua nonja, elengedhetetlen feltétele volt, egyik napról a másikra és mindenféle magyarázat nélkül elejtette a vádat.
sine
volume_up
szinusz {имя существительное}
Inserts an area hyperbolic sine function with one placeholder.
Area szinusz hiperbolikusz függvényt szúr be, egy helykitöltővel.
Egy szinusz hiperbolikusz jelet illeszt be, egy helykitöltővel.
Arkusz szinusz függvényt szúr be, egy helykitöltővel.

Синонимы (английский) для "sine":

sine
English

английские примеры использования для "sine"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishIt seems to me that, in reality, the Treaty of Lisbon is not a sine qua non.
Számomra úgy tűnik, hogy a gyakorlatban a Lisszaboni Szerződés nem létfontosságú.
EnglishI should like to emphasise that maintaining that balance is a sine qua non for us.
Szeretném kiemelni, hogy számunkra elengedhetetlen ennek az egyensúlynak a fenntartása.
EnglishThis is a sine qua non of sustainable fisheries development.
Ez a halászati tevékenység fenntartható fejlődésének elengedhetetlen feltétele.
EnglishThis is a sine qua non of sustainable fisheries development.
Ez a halászati tevékenység fenntartható fejlesztésének elengedhetetlen feltétele.
EnglishEuropean governance is the sine qua non of the success of our common project.
Közös projektünk sikerének záloga az európai kormányzás.
EnglishFinancial stability is a sine qua non of a competitive and economically safe Europe.
A pénzügyi stabilitás egy versenyképes és gazdaságilag biztonságos Európának elengedhetetlen feltétele.
EnglishIndeed, this seems to me to be the sine qua non for an effective and transparent collaboration.
Valóban ez tűnik számomra a hatékony és átlátható együttműködés elengedhetetlen előfeltételének.
EnglishA healthy individual is a sine qua non for a healthy society.
Az egészséges személy az egészséges társadalom sine qua non-ja.
EnglishHowever, there is a sine qua non to all of this: compliance with the UN Convention on the Law of the Sea.
Ám mindennek van egy nélkülözhetetlen feltétele: az ENSZ Tengerjogi Egyezményének betartása.
EnglishThe ability to disappear into the surroundings was the sine qua non of being a field-intelligence officer.
Egy terepmunkát végző hírszerző tiszt fabatkát sem ért, ha nem tudott elvegyülni a környezetében.
EnglishPolitical stability is a conditio sine qua non for greater involvement in EU programmes.
A politikai stabilitás elengedhetetlen feltétele annak, hogy Moldova nagyobb mértékben vegyen részt az uniós programokban.
EnglishFinding an appropriate scenario and implementing its provisions is a sine qua non to improvement.
A megfelelő forgatókönyv megtalálása és a rendelkezéseinek a megvalósítása az előrelépés elengedhetetlen feltétele.
EnglishSecurity of energy supply has to be the sine qua non of European energy policy as we go forward.
Az idő előrehaladtával az energiaellátás biztonsága kell legyen az európai energiapolitikai elengedhetetlen feltétele.
EnglishThe sine-wave itself seemed to match perfectly.
Maguk a görbék viszont tökéletesen egyformának rémlettek.
EnglishThis is required, for example, in the context of international agreements by third parties as a conditio sine qua non.
A harmadik felekkel kötött nemzetközi megállapodások esetében például ez elengedhetetlen feltételnek minősül.
EnglishThis is a sine qua non for the development of industry.
EnglishInserts a sine function with one placeholder.
EnglishAs for the peaceful settlement of the conflicts, this is obviously the condition sine qua non for lasting stability in the region.
Ami a konfliktusok békés rendezését illeti, ez nyilvánvalóan a régió tartós stabilitásának alapfeltétele.
EnglishReturns the sine of the given number (angle).
EnglishCalculates the arc sine in radians.