«practice» на венгерском

EN

«practice» перевод на венгерский

volume_up
practice {имя существительное}

EN practice
volume_up
{имя существительное}

practice (также: exercise, fieldwork, internship, routine)
volume_up
gyakorlat {имя существительное}
Practice, m'boy, practice, Jones replied in his best W. C. Fields accent.
Gyakorlat, fiam, gyakorlat válaszolta Jones, W.C.
Instead of restricting this practice, the Malaysian Government encourages it.
A gyakorlat visszaszorítása helyett a Malajziai kormány inkább bátorítja azt.
That would certainly not be a practice that would result in legal certainty.
Ez a gyakorlat természetesen nem eredményezne jogbiztonságot.
practice (также: exercise, cultivation)
volume_up
gyakorlás {имя существительное}
Magic was acquired through study and practice, not inherited.
Azt csak tanulmányok és gyakorlás útján lehet megszerezni, senki sem örökölheti az őseitől.
But a natural linguist never forgets and enough practice will always bring it back.
Akinek azonban jó a nyelvérzéke, sosem felejt, és némi gyakorlás után mindig eléri az előző szintjét.
Besides, Lieutenant Colonel Ormack added from Ed wards, this is only a practice run.
- Ezenkívül - vette át a szót Ormack alezredes -, ez csak gyakorlás.
practice (также: coaching, scrimmage, training, workout)
volume_up
edzés {имя существительное}
During practice, in the hallways, in the lockers, taking a shower...
Edzés közben, a folyosón, az öltözőben, a zuhanyzóban...
In Buster's Snack and Grill, Garp held Whitcomb enthralled until it was time for wrestling practice.
Garp mind az edzés kezdetéig szóval tartotta Whitcombot a Rosszcsont falatozóban.
Az edzés holnap hajnali hatkor kezdődik.
practice (также: custom, fashion, habit, institution)
volume_up
szokás {имя существительное}
I would testify to this under oath if it were the practice of Parliament.
Amennyiben parlamenti szokás lenne, úgy eskü alatt vallanék minderről.
As I understand it, that is the practice in your native Japan.
Ha jól tudom, ez a szokás a bennszülött japánok között.
Or grandmothers, whatever the practice among your kind may be.
Vagy a nagyanyjuktól nem is tudom, melyik nálatok a szokás.
practice
volume_up
praxis {имя существительное}
And now this--an almost furtive practice in a little beach town.
Most pedig egy majdnem titkos praxis egy kis tengerparti városkában.
A lucrative practice, he said primly, and I imagine a dangerous one to the doctor.
Hasznot hajtó praxis mondta tartózkodóan , és úgy képzelem, orvosok számára veszélyes.
Not long ago, she'd thought of being a judge after a few years in practice.
Még nem olyan régen azt tervezgette, hogy néhány éves praxis után bíró lesz.
practice (также: clientele, goodwill)
volume_up
klientéla {имя существительное}
practice (также: coaching, training)
volume_up
trenírozás {имя существительное}
practice
volume_up
gyakorlati alkalmazás {имя существительное}
practice
volume_up
pacientúra {имя существительное}

Синонимы (английский) для "practice":

practice

английские примеры использования для "practice"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishThese facts and the precedents of history and common practice are incontestable.
E tények, a szokások és a hasonló történelmi események vitathatatlan érvényűek."
EnglishIt is strict in terms of our public accounts, and we will put it into practice.
A terv az állami költségvetés tekintetében szigorú, és meg is fogjuk valósítani.
EnglishAnd if we were such a thing as married would you practice your trade in the home?
És ha történetesen férj-feleség lennénk, akkor otthon is űznéd a mesterségedet?
English'Are you the Dr Hugh Pritchard who used to practice in Bergenfield, New Jersey?'
Maga az a dr. Hugh Pritchard, aki egykor a New Jersey-i Bergenfieldben praktizált?
EnglishMarty had seen the system in practice at Wandsworth: a hierarchy built upon fear.
Ha kellően olajozottak lennének a világ kerekei, akkor a félelem forgathatná őket.
EnglishThen after you practice for six months you realize we're nothing but hired guns.
Azután dolgozol egy fél évet, és rájössz, nem vagy más, csak egy bérbe vett fegyver.
EnglishIn practice VAT was levied at the rate applied by the country of destination.
A gyakorlatban a HÉÁ-t a célország által alkalmazott kulcs alapján vetették ki.
EnglishEveryone said that the Directive was good, but difficult to implement in practice.
Mindenki azt mondta, hogy az irányelv jó, de a gyakorlatban nehezen végrehajtható.
EnglishDemonstrations were followed by practice sessions and then by grueling exercise.
A demonstrációkat gyakorlati foglalkozások, majd kimerítő edzések követték.
EnglishThe European Union's 'crackdown' on this practice is great news for the consumer.
A fogyasztók számára remek hír, hogy az EU véget vet a meglévő gyakorlatnak.
EnglishI believe that soils are being protected through good agricultural practice.
Úgy gondolom, hogy a talajvédelem helyes mezőgazdasági gyakorlattal biztosítható.
EnglishThe third major transformation is the change to how things work in practice.
A harmadik nagy átalakulás az, ami a dolgok gyakorlati működésében bekövetkezett.
EnglishI have been a selfish being all my life, in practice, though not in principle.
Egész életemen át önző voltam - ha elveimben nem is, de mindenesetre a gyakorlatban.
EnglishTalking's somnething you can't do judiciously unless you keep in practice.
A beszéd olyan valami, amit csak akkor használhatunk értelmesen, ha gyakoroljuk.
EnglishYou would have gone to Canada - ostensibly because of the failure of your practice.
Elment volna Kanadába nyilvánvalóan azért, mert itt tönkrement mint fogorvos.
EnglishHe'd seen the old man's odd species of integrity in practice, and found it workable.
Gyakorlatban is láthatta az öreg furcsa becsületességét és működőképesnek találta.
EnglishLong practice had made Miss Marple quite an adept at dealing with that one.
Hála hosszú gyakorlatának, Miss Marple könnyedén megbirkózott ezzel a kérdéssel:
EnglishOur most important proposal for improvement should be put into practice consistently.
Következetesen végre kellene hajtani a javítást célzó legfontosabb javaslatunkat.
EnglishAn election campaign, a new code of practice, particularly for assistants.
Egy választási kampány, egy új gyakorlati szabályzat, főleg az asszisztenseknek.
EnglishHe balanced his shoulder bag from long practice, and panted along in the thin air.
Al gyakorlottan egyensúlyozta vállán a táskát, és zihált a ritkás levegőtől.