«Polish» на венгерском

EN

«Polish» перевод на венгерский

volume_up
Polish {имя существительное}
HU
volume_up
polish {имя существительное}
EN

Polish {имя существительное}

volume_up
Polish
volume_up
lengyel {имя существительное}
This is not a Polish-Belarusian or a Belarusian-Polish conflict.
Ez nem egy lengyel--fehérorosz vagy fehérorosz--lengyel konfliktus.
The right of Polish children to receive education with Polish as the medium of instruction is being curtailed.
Megnyirbálják a lengyel gyermekek lengyel nyelvű oktatáshoz való jogát.
They were Polish; we had been discovered by a band of Polish partisans.
Lengyelek voltak; egy lengyel partizáncsoport bukkant ránk.

Синонимы (английский) для "polish":

polish

английские примеры использования для "Polish"

Данные предложения взяты с внешних ресурсов и могут быть неточными. bab.la не несёт ответственность за их содержание. Подробные информации здесь.

EnglishPolskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Polish Motor Insurers' Bureau ul.
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Polish Motor Insurers' Bureau ul.
EnglishShe picked up the photo and began to polish the frame and glass on her shirttail.
Kézbe vette a képet, és az inge sarkával törölgetni kezdte a keretet és az üveget.
EnglishShe had to close the front door, because the crazy Polish woman might come by anytime.
Becsapta az ajtót, ráfordította a reteszt, és a konyha felől ment ki a fészerbe.
EnglishTaking this ambassadorship wasn't easy for him, but he's always admired the Polish.
Ez a nagyköveti munka nem volt könnyű neki, de mindig csodálta a lengyeleket.
EnglishI would like to say and underline very much that this is not a Polish issue.
Szeretném kimondani és hangsúlyozni, hogy ez az ügy nem Lengyelországról szól.
English'SSDD,' Henry says, whipping off his glasses and giving them a polish.
- MNUSZ - mondja Henry, lekapja a szemüvegét, és tisztogatni kezdi a lencséket.
EnglishI wanted to polish him with kisses, clean him up, make him even more radiant than he was.
Kedvem lett volna tisztára csókolni, kifényesíteni, hogy még sugárzóbb legyen.
EnglishThe hall was arched and framed with great wooden beams that gleamed with polish and wax.
A magas, boltíves folyosót fényesre csiszolt-viaszkolt, hatalmas gerendák tagolták.
EnglishWest (right-bank) Ukraine stretches from Kiev westward to the Polish border.
A keleti országrész jobban eloroszosodott, miután évszázadokig a cárok uralma alatt élt.
EnglishMikelaus at once took them aside and began to polish them, using Filemon’s special wax.
Mikelaus azonnal nekilátott a pucoláshoz, Filemon különleges viaszát használva.
EnglishThe interior of the car smelled of polish, stale cigar smoke and leather; luxuriant scents.
A kocsi belsejében áporodott cigarettafüst, bőr és fényezőpaszta illata keveredett.
EnglishTherefore, I hope that the interpreters now translate the Polish numbers correctly.
Ezért remélem, hogy a tolmácsok most már helyesen fordítják le a lengyelül megadott számokat.
Englishshe asked, putting the top on her nail polish.
Kér kávét? kérdezte, miközben rátette a kupakot a körömlakkos üvegre.
EnglishHow would he feel if the Polish priest was murdered before he could get his warning out?
Hogy érezné magát, ha a lengyelt megölnék, mielőtt még figyelmeztethetné az amerikaiakat?
EnglishI've lost most of my Polish accent, but I suppose I'll never shake it entirely.
1946-ban, tizenhét éves koromban érkeztem ide, a nagybátyámmal.
EnglishIf the crazy Polish woman was lurking in the back yard, she would see the light go on.
Mindenféle bútorok-holmik álltak benn a kalotába rakott tűzifa közt.
EnglishOnly now did I notice he had cleaned his fingernails of all polish.
Megállás nélkül robotoltam a baleseti osztályon, éjjel-nappal, összeesésig.
EnglishThey liked boots that rang on the flag stones and took a high black polish.).
A kövezeten vidáman kopogó, tükörfényes fekete csizmát kedvelik.)
EnglishMy ancestors, both Lithuanian and Polish, would have been fighting Ivan the Terrible back then.
Õseim, litvánok is, lengyelek is, akkoriban Rettenetes Iván ellen harcoltak.
EnglishSame British polish that Lark lad admired so much over the phone.
Ugyanaz a brit pallérozottság, amely annyira tetszett Larknek a telefonban.